Frivillige holder museer kørende

Flere kulturarvsinstitutioner kører med små underskud trods stor frivillig indsats.

Skole- og kulturforvaltningen er bekymret for økonomien i flere af kulturinstitutionerne i kommunen. Det fremgår af en kulturarvsundersøgelse af udvalgte institutioner, som Aalborg Kommune har foretaget. I gårsdagens udgave af NORDJYSKE Stiftstidende kunne man læse, at Nordjyllands Historiske Museum havde problemer med at få økonomien til at hænge sammen, men den store kulturinstitution er ikke alene. I undersøgelsen konstateres det, at "hele kulturarvsområdet er dybt afhængig af arbejdsindsatsen fra frivillige, flexjob og job med løntilskud og dette til trods kører de fleste institutioner med små underskud". Det er ifølge undersøgelsen med til at give en skrøbelig driftssituation. Aalborg Søfarts- og Marinemuseum er en af de kulturinstitutioner, hvor forvaltningen er bekymret, da museet bortset fra 2010, hvor man fik et engangstilskud til driften fra bl.a. en fond, har haft underskud på driften. Forvaltningen skriver, at der er tale om en uholdbar situation, som museet skal være opmærksom på. Desuden bør der ifølge forvaltningen satses på en øget indtjening. I undersøgelsen peger embedsmændene på, at Sundby Samlingerne og Aalborg Søfarts- og Marinemuseum som undtagelser i forhold til de frivilligt drevne institutioner har "forholdsvis store lønudgifter" med henholdsvis 870.000 kr. og 1,2 mio. kr. . Men om det betyder, at der skal skæres ned på tilskuddet, kan skole- og kulturrådmand Anne-Dorte Krog (SF) ikke sige noget om. - Det har vi ikke nogen holdning til, men det er selvfølgelig et opmærksomhedspunkt, men der kan også være nogen gode forklaringer på det. Vi har ikke på forhånd peget ud, at der skal ændres på det, men det vil blive en del af den indstilling, der kommer fra forvaltningen. Men der skal selvfølgeligt kigges på det, siger Anne-Dorte Krog. Formanden for Aalborg Søfarts- og Marinemuseum Mads Sølver Pedersen (V), der også er næstformand i skole- og kulturudvalget mener, at det er umuligt at undgå underskud på museet. - Det kan ikke lade sig gøre i den grad, at du kan få balance i driften. Jeg tror simpelthen ikke på, at det kan lade sig gøre i det omfang, siger Mads Sølver Pedersen. Han mener, at det er superoptimistisk at tro, at regnskabet nogensinde kommer i balance. - Det gør den jo ikke ret mange steder i verden. En af mulighederne for at forbedre driften er, at få virksomheder til at holde møder på museet, men her er der mange om buddet ifølge formanden. Skal man tiltrække flere gæster kræver det flere penge. - Det kræver store investeringer i teknologi for at gøre det interessant for folk. Hos museet i vestbyen har man stor glæde af den frivillige arbejdskraft. - Vi har rigtig mange frivillige, der yder en stor indsats ude hos os. Vi har også været et rigtigt godt sted for folk i flexjob og arbejdsprøvning og alle de ting. I undersøgelsen peges der som nævnt på, at museet har forholdsvis store lønudgifter. - Nu skriver man i rapporten, at vi nok har for mange ansatte. Vi har to. Og vores problem er i forhold til at kunne hjælpe de fleksjobbere og forskellige vi får ud, siger Mads Sølver Pedersen. Og uden støtte til den frivillige stab kan det blive svært at tiltrække den frivillige arbejdskraft, men i stedet skal man gå en anden vej, mener han. - Jeg tror, at man skal have noget mere fælles administration for de ting, som man har i byen og noget mere synergi med billetter og sådan nogle ting.