Frivillige kortlægger insekters tilbagegang med net på biler

Insekter er i tilbagegang verden over, også i Danmark. Herhjemme kortlægges bestanden med store net på biler.

Frivillige hjælpere forskere med at kortlægge den danske insektbestand. Det sker med net, der spændes på taget af biler, som det vises her på billedet.

Frivillige hjælpere forskere med at kortlægge den danske insektbestand. Det sker med net, der spændes på taget af biler, som det vises her på billedet.

KØBENHAVN:Det står skidt til med bestanden af bier, sommerfugle og andre insektarter.

Det er konklusionen i et nyt internationalt forskningsstudie publiceret i tidsskriftet Biological Conservation.

Næsten halvdelen af alle verdens insekter falder hastigt i antal. Og en tredjedel risikerer total udryddelse, konkluderes det.

Også herhjemme er der bekymring for insekternes ve og vel.

Et igangværende forskningsprojekt skal afklare, hvor grelt det står til.

Projektet hedder Insektmobilen og involverer flere hundrede frivillige, der kører rundt i deres biler med specialdesignet net på biltagene.

- Sidste sommer havde vi 200 piloter, som vi kalder dem, ude og køre med de her insektnet.

- Og den kommende sommer skal vi have et tilsvarende antal på vejene, siger projektleder Anders Tøttrup, Statens Naturhistoriske Museum.

De foreløbige erfaringer er, at teknikken virker.

- Det ser ud til, at vi kan få dna ud af alle insekter, så teknikken i det virker.

- Vi har også resultater fra hele landet og fra alle de fem naturtyper, vi ønsker at dække, siger Anders Tøttrup.

De fem typer er: skov, våd natur, tør natur, by og mark.

Selv om forskerne først er klar med de endelige konklusioner i 2020, er der ifølge Anders Tøttrup ingen tvivl om, at insektarterne er i tilbagegang.

- Det, vi ser i Danmark, er, at de sjældne arter bliver sjældnere og sjældnere. Flere studier indikerer, at vi især får færre større insektarter, siger han.

Med større insektarter menes eksempelvis sommerfugle og bier.

- Vi har intensivt skov- og landbrug. Insekternes levesteder forsvinder. Det er det samme, vi ser i Danmark, siger Anders Tøttrup.

Insekterne er ifølge projektlederen vigtige, fordi de indgår som føde for andre arter.

Derfor er det ikke kun fatalt for insekterne, hvis de uddør. Det kan også få store konsekvenser for dyr, planter og mennesker, fordi insekter har betydning for hele økosystemet.

På hjemmesiden insektmobilen.dk kan man tilmelde sig, hvis man ønsker at medvirke i sommerens kortlægning af insekter.

/ritzau/