Poulstrup

Frivillige renoverer forsamlingshuset

100.000 kr. er samlet ind i Poulstrup og omegn

POULSTRUP:Siden nytår har 20 mennesker fra Poulstrup lagt mange timers frivilligt arbejde i at renovere Poulstrup Forsamlingshus, og om senest tre uger regner de med at være helt færdige med projektet. Forsamlingshuset ejes af borgerforeningen, og de frivillige har 100.000 kr. at gøre med. Penge som Forsamlingshusets Venner har samlet ind blandt private og erhvervsdrivende i området. For det beløb er der bl.a. indrettet helt nyt køkken, og et handicaptoilet med pusleplads ventes færdigt i denne uge. De eksisterende toiletter renoveres også, og en ny kiosk har set dagens lys, ligesom der er lagt nye klinker på gulvene, og der er lavet ny indretning til glas og service. - Vi har mange udlejninger, og borgerforeningen bruger opgså selv huset til forskellige arrangementer. Der holdes på faste ugedage bankospil, danseaften og præmiewhist, og så er der alle de årlige arrangementer, som f.eks. fastelavn og juletræ. Her kommer mange mennesker, men vi har også 200 parkeringspladser tilknyttet forsamlingshuset, så her kan være mange, forklarer Herluf Olesen. Han er med i bestyrelsen i Poulstrup og Omegns Borgerforening og står for udlejningen af forsamlingshuset. Samler ind I Poulstrup er der tradition for indsamlinger blandt borgerne. I forbindelse med køb og renovering af den gamle brugs, der snart åbner som købmandsforretning, er der også samlet penge ind, og da Vrejlev-Hæstrup Hallen i sin tid blev bygget, blev der samlet mange penge ind i lokalsamfundet. Borgerne gør meget for, at byen er i fortsat udvikling og vil gerne modvirke den generelle tendens, hvor mindre landsbyer ofte nærmere er under afvikling. I øjeblikket bygges der til skolen. Plejehjemmet Poulstruplund er ved at blive totalrenoveret, og Hjørring Kommune har udstykket nye grunde på den nye vej Tjørnager ved Nedre Byvej i Poulstrup.