EMNER

Frivillige ryddede bjergfyr på Hulsig Hede

Massevis af ørnenæb i aktion mod en aggressiv træsort

HULSIG:En aggressiv indvandrerfamilie fra centraleuropa truer med at erobre den danske klithede. Det drejer sig om bjergfyr. Søndag eftermiddag havde Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i Skagen mobiliseret omkring 35 børn og voksne til kamp mod bjergfyrren i det fredede hedeområde mellem Kattegat og cykelstien fra Skagen til Hulsig. Bevæbnet med ørnenæb og løvsave gik de i krig med de hundredevis af små fyrretræer i området. - Bjergfyr hører ikke hjemme i den danske natur. Den er kommet ind i landet ved plantning af klitplantager. Man kan godt sammenligne den med dræbersneglen og bjørnekloen, som også breder sig og ikke er til at slippe af med igen, siger Eigil Olesen, formand for lokalkomiteen. - Hvis man lader stå til, så vil fyrrene fortrænge lyngen. Fugle, insekter og nogle planter vil miste deres levesteder. Vi vil få en fattigere natur. Eigil Olesen erkender, at også naturpleje er et indgreb i naturens gang. - Vi fastfryser et øjebliksbillede. Men vi rydder for at hjælpe naturen med at komme til at se bedre ud. Det gør vi dybest set, fordi vi er glade for Hulsig Hede. En stor del af hedeområdet ejes af Aage V. Jensens Fonde. Her forestår amtet naturplejen. Søndagens rydning foregik på et areal, som ejes af staten. Eigil Olesen synes både amt og stat gør et udmærket arbejde med naturpleje. - De kan bare ikke følge med, fordi der ligger masser af frø, som spirer igen i de områder, som allerede er ryddet.