EMNER

Frivillige samler underskrifter ind i protest mod spareforslag

Kvindekrisecentret håber på stor lokalopbakning for at undgå lukning

FREDERIKSHAVN:De 30 frivillige medarbejdere på Kvindekrisecentret på Kong Chr. Alle er gået aktivt ind i kampen for at undgå amtets sparekniv. De frivillige har således netop iværksat en underskriftsindsamling, der skal gøre politikerne i Nordjyllands Amt bekendt med de alvorlige konsekvenser, det vil få for en lang række kvinder i krise, hvis der fra politisk side gøres alvor af de besparelser, der er lagt op i amtets budget. Det er første gang, krisecentret tyr til den form for protest over for amtet, og planen er den, at det er muligt at sætte sin underskrift på protesten frem til august, når de frivillige drager til Aalborg for at overrække amtsborgmester Orla Hav indsamlingsresultatet. Bliver hjemme Pernille Hugger, der er ansat som pædagog på krisecentret, undrer sig over amtets prioritering, når krisecentret endnu en gang er på det sparekatalog, som amtet arbejder med. - For mig at se er der ingen økonomi i at lukke os. Problemerne forsvinder jo ikke, blot fordi krisecentret bliver lukket. Det, jeg har fået oplyst, er, at kvinderne fremover i stedet bliver henvist til blandt andet forsorgshjem, mens børnene, der kommer i klemme, hvis mor forlader en voldelig samlever, bliver henvist til anbringelse uden for hjemmet. Og mens det koster 341 kr. om dagen at drive vores krisecenter, så koster det mig bekendt godt 1000 kr. pr. dag pr. person på et forsorgshjem og samme beløb pr. barn, der skal anbringes et andet sted. De beregninger, vi har foretaget, viser, at udgifterne på den måde bliver omkring 37.000 kr. større pr. måned - så hvordan man fra amtets side kan se en økonomisk besparelse i at lukke krisecentret, forstår jeg ikke, siger Pernille Hugger. Hun forudser endnu en kedelig konsekvens ved den planlagte besparelse, nemlig den at mange kvinder, der i dag lever i et voldeligt forhold, bliver i det. - For hvor skal de gå hen, spørger Pernille Hugger. De frivillige er nu gået i gang med at lægge sedler ud i byens forretninger, institutioner og større virksomheder, så de borgere, der ønsker det, kan give deres mening til kende over for amtsborgmester Orla Hav. Det koster årligt amtet godt 850.000 kr. at drive Kvindekrisecentret i Frederikshavn.