Stofmisbrug

Frivillige skal passe narkomaner

Skal erstatte Projekt Dagslys

LØGSTØR:Det bliver i fremtiden op til frivillige løgstørianere at tage sig af byens narkomaner. Det kommer til at ske i et nyt aktivitetscenter i byen. Det er meningen, at centret skal oprettes allerede næste år, men hvor er endnu uvist. Kommunen har en ansøgning på vej til Socialministeriet omkring økonomisk støtte til planerne. Kommunen håber på støtte fra ministeriet, så det ikke vil koste kommunen noget hverken at etablere eller drive centret. Narkomanerne har ikke haft noget sted at gå hen, siden kommunen sidste år lukkede Projekt Dagslys på havnen, der var samlingssted for dem. Stedet blev lukket for at spare 1,2 mio. kr. Siden lukningen har der været arbejdet på at oprette et alternativt tilbud til misbrugerne. Derfor søger kommunen nu at etablere en erstatning, der skal hjælpe kommunens mest socialt belastede borgere. En del af projektet er, at der næste år skal oprettes aktivitetscenteret for den mest belastede gruppe i kommunen. I modsætning til projekt Dagslys skal det langt hen ad vejen være et lokalt korps af frivillige, der skal stå bag det nye center. Aktivitetscentret forankeres lokalt ved oprettelse af ”foreningen Den Grå Zone Løgstør”, hvor bestyrelsen sammensættes med repræsentanter fra kommunen, projektledelse, medarbejdere, frivllige samt brugere. Der er skelet til Nørresundby, hvor der allerede er en lokal afdeling af ”Den grå zone”. Her er 60 mennesker hjulpet, siden foreningen blev oprettet i efteråret 2001. Den Grå Zone er en nonprofit forening for folk i krise, der har behov for støtte. Her kan alle henvende sig anonymt. Projektet for social belastede borgere, som løgstør Kommune håber at få støtte til, er opdelt i tre faser. Den ene er aktivitetscenteret, mens de to andre er aktiveringstilbud som supplement til kommunens øvrige tilbud og støtte og vejledning i forhold til kontakt med kommunen. Da Projekt Dagslys lukkede, var der omkring 15 brugere i et narko-projekt samt et lignende antal alkoholikere på et hold. Socialdemokraten Bjarne Nielsen, der er næstformand i kommunens socialudvalg, håber på, at det kan lykkes igen at give de lokale misbrugere et tilbud. Han er ikke bekymret over, at det bliver på frivllig basis. - Efter at have hørt om erfaringerne fra Nørresundby, er jeg ikke i tvivl om, at det også vil kunne fungere i Løgstør, siger han til NORDJYSKE Stiftstidende.