Frivillige skal styre aktiviteter

Færre steder og mindre personale til henviste ældre borgere med behov for aktiviteter.

Ældreforhold 7. oktober 2008 09:01

Skal Hjørring Kommunes ældre på de åbne aktivitetscentre udelukkende aktiveres af frivillige? Ja. Det kan blive resultatet, hvis sundheds-, ældre-, og handicapudvalget i dag følger et forslag fra forvaltningen til, hvordan man på aktivitetsområdet kan spare de lovede 2,5 mio. kr. på budgettet for 2009. Udvalget skal i morgen tage stilling til, hvordan principperne skal være for hele aktivitetsområdet. Siden skal forslaget til høring i de rette medarbejderudvalg, hvorefter udvalget på sit møde 5. november kan vedtage den endelige udmøntning af besparelserne. Som forslaget ser ud fra forvaltningen, skal de såkaldte uvisiterede aktivitetstilbud omlægges, så de dækker hele kommunen - det kan betyde, at dér, hvor der i dag er visiterede brugere, kan man i fremtiden få ældre, der er fysisk selvhjulpne. Som noget nyt lægges ansvaret for de uvisiterede aktivitetscentre ind under sundhedsområdet, og det er meningen at de stort set skal fungere ved frivilliges hjælp. De visiterede aktivitetstilbud skal til gengæld koncentreres på færre centre og fremover kun have én leder. Området skal ligesom i dag være organiseret under ældreområdet. I tilbuddene skal der være flere brugere pr. ansat end der er i dag. Kommunen er hverken forpligtet til at have visiterede eller uvisiterede aktivitetscentre.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...