Håndbold

Frivillige svigter håndboldklub

Formand og næstformand trådt ud - og der er ingen til at afløse dem

LØGSTØR:Skuffelsen var stor, da Løgstør Håndboldklub onsdag aften havde indkaldt sine medlemmer til generalforsamling og her måtte konstatere, at det ikke vare muligt at sammensætte en ny bestyrelse. Nu må der indkaldes til en ekstra generalforsamling, som finder sted onsdag 29. september i Løgstør Hallernes Cafeteria. Der skal findes tre personer til bestyrelsen, idet både formand Jens Peter Axelsen, næstformand Benny Hansen samt Peter Kindt har besluttet sig for at sige farvel og tak. - Benny har været med i over 20 år, og jeg har selv været der i 15 år. Så nu synes vi, at der skal andre til, forklarer Jens Peter Axelsen. Men der mødte kun 15 personer til generalforsamlingen, og det var alle folk, som i forvejen sidder i bestyrelsen eller et af klubbens udvalg, eller som er trænere og derfor allerede yder en indsats for klubben. Så nu sendes der et brev med samtlige børnespillere hjem, hvori forældrene opfordres til at møde op ved den ekstra generalforsamling. "Vi håber på stort fremmøde til denne ekstraordinære generalforsamling, da vi jo må være realistiske og konstatere, at har vi ingen bestyrelse - har vi ingen klub", lyder den klare melding i brevet. Der mangler desuden suppleanter samt enkelte udvalgsmedlemmer. Jens Peter Axelsen føler, at han nu har ydet sit for klubben. - Det er jo ikke kun bestyrelsesmøder og andre møder. Det er også som hjælper ved arrangementer, hvor der skal serveres mad eller andet. Det er ofte de samme, der står med det, og så kan man godt køre sur i det, siger formanden. Han vil stadig hjælpe til i klubben men ser frem til, at det bliver på en mere uformel måde, så han ikke altid må lade klubben komme først og sige nej til private arrangementer.