Frivillighedscenter på vej i Jammerbugten

Penge skal frigives, men indholdet er endnu ikke bestemt

JAMMERBUGT:Den kommende storkommune får et frivillighedscenter. Det slog Sammenlægningsudvalget fast tirsdag aften. Men hvordan det skal organiseres, hvad det skal tilbyde, eller hvor det skal placeres er endnu uvist. Det skal social- og sundhedsudvalget for Jammerbugt Kommune arbejde videre med i den kommende tid. Inden beslutningen var der en debat om det rimelige i at låse midler fast til projektet allerede nu og en debat om, hvad politikerne gerne ser, centret indeholder. Storkommunen har søgt om at få del i den statslige puljen på 49 millioner kroner til oprettelse af frivillighedscentre landet over og har fået lovning på 740.000 kroner i år, 660.000 kroner året efter og endelig 633.000 kroner i 2008. Derefter bortfalder den statslige støtte, og den kræver også en medfinansiering på 341.000 kroner i år og næste år samt 318.000 kroner i 2008. Det fik SFs Erik Ingerslev til at undre sig. - Hvordan kan vi nu give 341.000 kroner til et center? Hvor har vi fundet de penge på budgettet? Hvor er de politikere, som talte om ansvarlighed overfor økonomien, da der blev sagt nej til at give 150.000 kroner til ekstra timer i skolerne? Hvis vi skal være konsekvente, skal denne beslutning om frivillighedscentret udskydes til budgetforhandlingerne i efteråret, sagde han. Og Jens Chr. Golding (S) var enig. - Vi skal ud at sige til vores børnehaver, som har sparet små beløb op, at de skal holde igen med penge i år, fordi vi har en dårlig økonomi, og så samtidig forsvare, at vi giver en tillægsbevilling til dette. Det skal først være igangsat om et år, så vi kan lige så godt vente med beslutningen til budgetforhandlingerne, sagde han. Og for en sjælden gangs skyld var Mogens Gade (V) enig med Erik Ingerslev. - I princippet er jeg helt enig. Men her er jo tale om en kommunal medfinansiering. Og så må socialudvalget arbejder videre med økonomien, og hvordan det vil se ud om tre år, når den statslige støtte falder væk, sagde formanden for sammenlægningsudvalget. Desuden kom han med sine ideer om brugen af et frivillighedscenter. - Pengene skal ikke bruges til for mange mursten eller skilte. Det er meget væsentligt, at vi får beskrevet, hvordan det frivillige arbejde kan styrkes decentralt, sagde han. Formand for socialudvalget, Eva Rytter (S), lovede, at udvalget vil gå dybere i arbejdet med fokus på det decentrale og det økonomiske aspekt efter 2008. Helle Bak Andreasen (V) pegede på, at de frivillige organisationer på et tidligere dialogmøde havde efterlyst ansættelse af en koordinator, som kan tage rundt til foreningerne og hjælpe dem med små ting, som at trykke medlemsblade og organisere en fælles kalender, så arrangementerne ikke falder oven i hinanden. Men Gunhild Bach Nielsen (B) kunne tilføje, at de frivillige, hun møder, også efterlyser et sted at være. Søren P. Mortensen (S) rundede debatten af med at lade et par ord falde om centralisering af kommunalpolitikken. - Det her er puljetyranni. Hvad står vi tilbage med, når den statslige pulje er brugt, spurgte han.