Velgørenhed

Frivilligt arbejde fortjener ros og økonomisk støtte

ÆLDRESTØTTE:Gennem mange år - også lang tid før det blev pålagt kommunerne at støtte op økonomisk omkring frivilligt socialt arbejde (§ 115) - har det i Brovst Kommune været god skik at bakke op om de mange gode aktiviteter for kommunens ældre, som de lokale ældreforeninger med deres aktive bestyrelser i spidsen står for. Vi har bakket op ikke bare med ord og anerkendelse, men også med et - om end beskedent - økonomisk tilskud. Det er mit indtryk, at socialudvalget i Brovst Kommune ved uddelingen af § 115 midlerne i marts vil leve op til dette. Det frivillige, ulønnede arbejde er helt afgørende for det mangfoldige fritidsliv, vi har i kommunerne - og det uanset hvilken aldersgruppe, vi taler om. Denne indsats - om den er for børn, unge eller ældre - kan efter min mening ikke fremhæves nok. Alle foreninger og enkeltpersoner, der yder et stykke frivilligt arbejde, fortjener ros og et skulderklap fra kommunen - også i form af et økonomisk tilskud. Mit indlæg skal ses dels i lyset af den offentlige debat på baggrund af socialudvalgets indledende drøftelser om fordelingen af § 115 midlerne. Men også i lyset af, at en del aktive mennesker fra forskellige ældreforeninger har henvendt sig og spurgt, om det er rigtigt, at socialudvalget ikke længere vil bakke økonomisk op om deres aktiviteter. Jeg har svaret dem alle, at det naturligvis er op til socialudvalget at vurdere, hvordan § 115 midlerne skal fordeles. Men som allerede nævnt så tror jeg, at ældreforeningerne vil blive tilgodeset også i år.