Velgørenhed

Frivilligt arbejde skal frem i lyset

Frivillighedsrådet dropper det årlige marked og arrangerer stormøde

BRØNDERSLEV:- Jeg vil gøre frivillighedsrådet kendt. De frivillige organisationer i Brønderslev skal kende os. Udtalelsen kommer fra Elly Henriksen. Hun har nu siddet på posten, som formand for frivillighedsrådet i et par måneder, hendes mission er klar: - Vores bagland skal vide, hvad vi står for, og hvad vi kan tilbyde dem. For det kniber det faktisk med, siger Elly Henriksen. Frivillighedsrådet repræsenterer de foreninger, der laver frivilligt, socialt arbejde i Brønderslev. Desuden fungerer rådet som bindeled mellem det offentlige og de frivillige, ligesom det hjælper de frivillige med at samarbejde indbyrdes. I første omgang har hun været med til at droppe frivillighedsmarkedet i år. I stedet arbejder rådet på at skabe et stormøde for alle frivillige, sociale foreninger i Brønderslev Kommune. Et møde der skal holdes engang i efteråret. - Vi skal skabe kontakter og dialog foreningerne imellem. Er der for eksempel en pensionistklub, der ønsker at lave et arrangement. Det kunne være et foredrag, så falder det nogen gange til jorden, fordi det kniber med at finde folk, der kan løse de mange små praktiske opgaver. - Her kan frivillighedsrådet hjælpe. Vi kan finde folk, der er villige til at hjælpe med at sende indbydelser ud og sætte kopper på kaffebordet og så videre. Hjælperne behøver jo ikke deltage i foreningens arbejde mere end denne ene gang, hvis de ikke vil det, siger Elly Henriksen. - Jeg tror, at der sidder mange derude, der gerne vil give en hånd med i det frivillige arbejde, men de lader være, fordi de ikke vil hænge på ansvaret i foreningsarbejdet. - Der er et syn på det i dag, at hvis du melder dig som frivillig, så skal du også involvere dig i foreningsarbejdet generelt. Den tankegang vil Elly Henriksen gerne ud over. - Det skal være tilladt at sige - jeg vil dække bord eller læse op for ældre, men mere vil jeg ikke være med til. - Jeg tror, at vi vil få flere frivillige til at melde sig, hvis det bliver muligt for dem, at engagere sig på de vilkår, de magter. 55-årige Elly Henriksen har siddet i frivíllighedsrådet siden juni 2001, som repræsentant for DSI (De Samvirkende Invalide organisationer). Elly Henriksen er selv handicapet af muskelsvind. Hun har en baggrund indenfor foreningsarbejdet gennem 10 år som spejderleder for KFUM i Hallund, heraf fem som gruppeleder. Elly Henriksen blev opfordret til at tage formandsjobbet, da den daværende formand Povl-Erik Nielsen ønskede, at fratræde posten og blive menigt medlem. - Jeg har egentlig ikke tid til opgaven, fordi jeg læser til lærer på seminariet i Aalborg, men jeg påtog mig opgaven, fordi vi skulle videre med arbejdet i rådet. Det måtte bare ikke løbe ud i sandet.