EMNER

Frivilligt program

{ HALS: Mulighederne er mange, såfremt man som borger i Hals Kommune skulle ønske at benytte sig af tilbudene fra områdets talrige, frivillige sociale foreninger. Her spiller Hals Kommunes Frivillighedsråd til stadighed en stor rolle som kontaktled mellem brugere og udbydere, hvilket igen i år har resulteret i udgivelsen af et omfattende aktivitetsprogram. Frivillighedsrådet arrangere temamøder, kurser, Frivilligmarked til Open Air med videre, og så disponerer rådet over et lokale på Værestedet i Gandrup, som de frivillige foreninger er velkomne til at benytte. Frivillighedsrådet har desuden været aktiv i udarbejdelsen af et forslag til samarbejdet i Det Ny Aalborg, og der foreligger nu et oplæg, som vil blive præsenteret for Samarbejdsudvalget. Blandt de mange lokale tilbud, som frivillighedsrådet samler under sin paraply, finder man Ældre Sagen, Dansk Røde Kors, Hals Rejseklub, Kræftens Bekæmpelse, CISV Danmark (Childrens International Summer Villages), Dansk Handicap Forbund, Alzheimerforeningen, Børns Vilkår, Børns Voksenvenner, ADHD-foreningen og brugerrådene i Hals, Vester Hassing, Gandrup, Ulsted og Hou.hangstrup