Lokalpolitik

Frøkjær vil bevare borgerservice

HANSTHOLM:- Det er ikke rimeligt, at økonomiudvalget vil lukke borgerservice i Hanstholm for at få en besparelse her og nu. Ejner Frøkjær (S), tidligere borgmester i Hanstholm Kommune, beklagede under byrådets 1. behandling af kommunens 2008-budget et spareforslag fra økonomiudvalget, som indebærer en lukning af kommunens borgerservicekontor på det gamle rådhus i Hanstholm. Beslutningen er ifølge Ejner Frøkjær i strid med tidligere aftaler om, at der i 2008 skal laves evalueringer af de kommunale tilbud med henblik på eventuelle ændringer, som i givet fald først skal gennemføres i 2009 og 2010. Økonomiudvalget begrunder forslaget om at lukke borgerservice i Hanstholm med, at kontoret har relativt få ekspeditioner. Lukningen vil give en besparelse på 500.000 kroner @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk