Lokalpolitik

Frontløb for byggeri i top

Hjørring Kommune og EUC Nord i samarbejde om at skabe et byggefagligt fyrtårn.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Dette hus blev for nogle år siden præmieret som flot nybyggeri. Arkivfoto: Bente Poder

Uddannelse af diplomhåndværkere, skabelse af et udviklingsorienteret netværk af virksomheder indenfor byggebranchen, og samarbejde med for eksempel Arkitektur og Design ved Aalborg Universitet. Det er nogle af de konkrete udspil, der ligger i ambitionen om at oprette et håndværker akademi i Hjørring med udgangspunkt i EUC Nord. Ideen er udsprunget af Hjørring Kommunes planstrategidebat sidste år, og en forundersøgelse, som kommunens økonomiudvalg velvilligt støttede med 180.000 kr., er mundet ud i en rapport og flere arbejdspapirer, hvor behovet for håndværker akademiet dokumenteres. - Det lyder som der er behov for en bedre koordinering af nogle byggeprocesser, og så er det ambitionen at være førende for byggeriet på national plan, siger projektkoordinator Bettina Hedeby, Plan- og Udvikling. Politisk er der opbakning til at gå videre i LET-udvalget, og nu venter den endelige politiske beslutning om, at kommunen fortsat vil være engageret i få etablerer håndværker akademiet. - Kommunen må ikke drive uddannelsen, og det bliver EUC Nord, der skal stå for projektet videre frem. Det er i deres regi det skal drives, tilføjer Bettina Hedeby. Anbefalingen fra LET-udvalget er at medarbejdere fra Plan- og Udvikling bruger en del af deres tid på at følge op på forundersøgelsen med udarbejdelse af en egentlig projektplan som mål. Det forventes det næste år at gå med. Løft i kvalitet og udvikling Den overordnede vision er at give uddannelserne indenfor håndværk et løft helt op i verdensklasse, og seks anbefalinger er sat i spil forhold til det videre forløb. Baggrunden for den udtalte ambition er de reaktioner, som arbejdsgruppen bag forundersøgelsen har fået. Den har talt med ca. 100 personer, som repræsenterer byggeriets parter. Murerfag i bevægelse Herunder fremhæves særligt de erfaringer som EUC Nords bygge- og anlægsafdeling har gjort med deltagelse i projekt Murerfaget i bevægelse og BygSoL-projektet. Og som gav så megen bevågenhed i Dansk Byggeri, at afdelingen i 2006 fik Byggeriets Uddannelsespris som påskønnelse for at være en "visionær og initiativrig frontløber". Dansk Byggeri er også blandt dem, der bakker op om initiativet. Det gælder også ifølge forundersøgelsen, når der skal sendes ansøgninger til Vækstforum, Undervisningsministeriet og andre steder. Foreløbig kan projektarbejdet altså føres videre uden yderligere bevillinger fra Hjørring Kommune, og det vil ligeledes trække på medarbejderressourcer hos EUC Nord.