Frosne fronter i sag om Skagen Odde Nationalpark

Mistillid hos landmænd om Nationalpark på Skagen Odde.

Skagens Odde rummer inden for kort afstand mange naturtyper - flere end nogen anden dansk landsdel. Foto: Peter Broen

Skagens Odde rummer inden for kort afstand mange naturtyper - flere end nogen anden dansk landsdel. Foto: Peter Broen

Det går skidt med at skabe bred opbakning til Nationalpark Skagens Odde. Den sidste af tre debatter om nationalparken på Diget - Højskolen ved Skagen blev afviklet tirsdag og fik karakter af et protestmøde. Landmænd på stribe rejste sig og argumenterede imod nationalparken. De blev akkompagneret af klapsalver og højlydte kommentarer fra tilhørere. Også to fiskere, Jens Borup, Skagen, og Niels Kr. Nielsen, Hirtshals, og en campingpladsejer, Bruno Rytter, Skiveren, tilkendegav i skarpe vendinger deres modstand. Flere landmænd beskyldte politikerne for manipulation og diktatorisk fremfærd. De få tilhængere, som vovede sig på banen, efterlyste til gengæld mere lydhørhed og mindre mistillid hos landmændene. Landbruget har under udarbejdelsen af forslaget til afgrænsning af nationalparken fået imødekommet stort alle krav. Kun få mindre landbrug ligger inden for de foreslåede grænser. Den landfaste blæksprutte Det er resulteret i en nationalpark, som af næstformand for styregruppen Jørgen Bing (SF), Hjørring, blev betegnede som den landfaste blæksprutte. Nationalparkens sydgrænse får nemlig et kringlet forløb, der minder om tynde arme, der strækker sig ned i landbrugslandet. Kjeld Larsen, Tversted, foreslog en revurdering af grænserne. - Der ikke megen ide i at kunne stå mellem tre gårde og sige, at man befinder sig i nationalpark, mente han. Jørgen Bing pointerede, at afgrænsningen afspejler, at styregruppen har søgt at komme så langt som muligt ad frivillighedens vej. John Christensen (V), Frederikshavn, formand for styregruppen, sagde, at han måler den folkelige opbakning ud fra diskussionen om nationalparken og lytter både til de sagte og saglige og de højtråbende. - Men vi har et alvorligt skisma, når vi henter en miljøminister til Nordjylland for at redegøre for, hvad der er fakta, og man så bagefter siger det tror vi ikke på. Han refererede til et møde mellem inviterede landmænd og daværende miljøminister Troels Lund Poulsen (V) på Aalbæk gl. Kro i efteråret. På mødet fastslog ministeren, at loven om nationalparker ikke rummer begrænsninger i mulighederne for udøvelse af landbrugserhvervet. Succes i Thy Den konfrontatoriske debat på mødet på Diget blev sat i relief af et indlæg fra formanden for Nationalpark Thy, Ejner Frøkjær. Han fortalte om en proces, der var startet stormfuldt med 200 landmænds nej til Nationalpark Thy, men endt med 100 procent opbakning. - Faktisk er der i dag landmænd, som spørger, om de ikke kan få deres jord ind i nationalparken, sagde Ejnar Frøkjær. Forslaget om nationalpark er i offentlig høring til 16. august. Det omfattende baggrundsmateriale kan findes www.nationalparkskagensodde.dk. Byrådene i Frederikshavn og Hjørring ventes i november at tage stilling til, om de vil anbefale forslaget over for miljøministeriet.

Forsiden