EMNER

Frostdage sprængte budgettet - ekstra penge til snerydning

LØKKEN-VRÅ:Kommunalbestyrelsen har afsat 350.000 kr. ekstra på årets budget til glatførebekæmpelse og snerydning. De første måneder af 2005 bød på mange frostdage, og det har påført kommunen yderligere omkostninger til indkøb af salt og merudgifter til kommunens entreprenører. I forbindelse med budgetopfølgningen for første kvartal af 2005, har teknisk forvaltning opgjort udgifterne til snerydning til 1.060.000 kr., hvilket er 37.000 kr. mere end kommunen har afsat på budgettet til vintertjeneste i hele 2005. Forvaltningen forudser derfor en kraftig overskridelse af budgettet i 2005, men da det jo er svært at spå om vejret, er de 350.000 kr. blot et slag på tasken. Ekstrabevillingen er et rådighedsbeløb, som kun frigives hvis der bliver behov for pengene.