Aalborg

Frosten fik arkæologerne til at vente en uge

VEBBESTRUP:Frossen jord holdt i går arkæologerne fra at stikke skovl og murske i jomfruelig, fremtidig haljord i Vebbestrup. Ved besøg på stedet kunne museumsinspektør Stig Bergmann Møller nemlig meget hurtigt fastslå, at frosten ikke tillader arkæologer at afliste Multiforums undergrund for mulige efterladenskaber fra Jernalderen eller Stenalderen. Rester efter små gårdhuse eller - mindre sandsynligt - gravpladser, Ansporet af milde vejrudsigter agter Stig Bergmann Møller og museums-assistent Bente Springborg i stedet at slå til allerede i næste uge. I et område med en del gravhøje i periferien af Vebbestrups kommende halbyggeri på Nordre Truevej nær skolerne vil duoen fingrave i de seks grøfter på et par meters bredde, som projekhaverne med en rendegraver har lavet. Inden Multiforum skal rejses, håber arkæologerne at finde spor efter gamle bebyggelser. Spor efter enkeltstående eller flere huse med jordgulve, lerklinede vægge og stråtækt tag. - Vi kigger efter mørke aftegninger i jorden, som kan være spor efter stolpehuller, hvor stolperne siden er trukket op eller rådnet væk. Desuden kigger vi efter sodsværtet jord, som kan være tegn på ildsteder, forklarer Stig Bergmann Møller. Ideelt set burde arkæologerne stå på nakken af en gravemaskine - parat til at gå i lag med med håndskovl og murske, så såre grabben afdækker noget, der ligner et spor. - Men med projekthaverne indgik vi det kompromis, at de selv kunne grave med en rendegraver 18. december. En af os havde gerne været til stede, men det lod sig på grund af familiefester ikke gøre netop den weekend, tilføjer Stig Bergmann Møller. Egnen omkring Vebbestrup rummer en del af de gravhøje, som i tusindevis er gået tabt gennem århundreders overpløjning. Kun rester af gravpladser vil i bedste fald være tilbage under mulden. Mulitforum skal imidlertid opføres i et lavtliggende terræn. - Sandsynligheden for at finde gravpladser vil derfor være ringe. Jeg tror mere på chancerne for at finde et hus eller to, bedømmer museumsinspektøren. Det tager en til to uger at grave et hus fri. I fald Aalborg Historiske Museum får bid, siger loven, at bygherren - altså Multiforum - skal dække udgifterne, som godt kan løbe op i et mindre, femcifret beløb. Både bygherren og Kulturarvstyrelsen skal godkende budgettet for en opgravning. Styrelsen har mulighed for at hjælpe med tilskud, hvis det anses for rimeligt.