Ældreforhold

Frostmad giver større fleksibilitet

- Frost­mad gi­ver os stør­re flek­si­bi­li­tet. Så kan vi jo selv be­stem­me, hvor­når på da­gen vi øns­ker at spi­se den var­me mad, si­ger Martin Stol­ten­berg, der er med­lem af Æld­re­rå­det. Ar­kiv­fo­to

- Frost­mad gi­ver os stør­re flek­si­bi­li­tet. Så kan vi jo selv be­stem­me, hvor­når på da­gen vi øns­ker at spi­se den var­me mad, si­ger Martin Stol­ten­berg, der er med­lem af Æld­re­rå­det. Ar­kiv­fo­to

Ældrerådet i Thisted Kommune vil hellere have billig frostmad end dyrt varmt mad THY-HANNÆS: Thisted Kommune står overfor at skulle finde en besparelse på ældreområdet på 3,5 millioner kroner, og i den forbindelse har en arbejdsgruppe siden årsskiftet arbejdet på at analysere madservice-området i kommunen. Gruppen fremlagde før sommerferien resultatet af deres undersøgelser for omsorgsudvalget, der behandlede sagen på deres seneste møde. Arbejdsgruppen havde udarbejdet to forslag. Model et pegede på at opretholde udbringningen af varmt mad, som fortsat skal produceres på de nuværende fire produktionskøkkener i kommunen. Den model giver kommunen en besparelse på knap 2,4 millioner kroner. Model to peger på at omlægge produktionen til frostmad, hvilket medfører, at de ældre kan spare 20 kroner per måltid mad. Prisen for udbringning af mad er i dag 52 kroner. Thisted kommune, derimod kommer ikke til at spare så mange penge ved den model, der lægger op til en besparelse på 600.000 kroner. Et enstemmigt omsorgsudvalg valgte at indstille model et til vedtagelse af byrådet i august. - Vi kigger selvfølgelig på flere ting. Med den første model kan finde en stor besparelse samtidig med, at vi kan yde den samme service til de ældre, der er visiteret til at få mad bragt ud. Besparelsen findes blandt andet ved, at de fire køkkener skal ensrettes til en gennemsnitsnormering både når vi taler om indkøb af råvarer og løn, siger han. Ældrerådet skal høres i sagen, og rådet har derfor også haft repræsentanter med i arbejdsgruppen. Dog har Ældrerådet valgt at pege på model to, der arbejder med en omlægning af produktionen til frostmad, der udbringes til de ældre i syv pakker en gang om ugen. Martin Stoltenberg er medlem af Ældrerådet og har tidligere været modstander af frostmad. - Jeg er dog kommet på andre tanker, efter jeg har besøgt køkkenet ved Aabakken og smagt tre måltider frostmad, som de havde tilberedt. Det smagte ganske udmærket, så kan vi få så god mad næsten 20 kroner billigere, går jeg afgjort ind for model to, siger han. Et andet argument fra Ældrerådet er, at ordningen med at få bragt frostmad ud en gang om ugen giver de ældre en større fleksibilitet. - På den måde kan vi jo selv bestemme, hvornår på dagen vi ønsker at indtage vores mad, og det giver en større frihed, siger Martin Stoltenberg. Frostmaden bliver bragt ud i portionspakker, der skal varmes i en mikroovn. - Det vi har imod frostmads-ordningen er, at vi dels ikke får den store besparelse ud af ordningen, og dels at det vil koste penge at omlægge produktionen til frostmad, altså medføre en udgift i første omgang, siger udvalgsformand, Povl Bojer. Det er nu op til Thisted Byråd at træffe beslutningen om, hvilken madordning kommunen skal have fremover, og byrådet mødes næste gang sidst i august. @Byli.9.special.bund:Af Ann Kerol ann.kerol@nordjyske.dk