Skolevæsen

Frugt skal ind med skolemælken

Hadsund Skole har fået støtte til at gøre eleverne afhængige af frugt

I kan­ti­nen har for­pag­ter Eva Jen­sen frugt i sor­ti­men­tet, men ek­sem­pel­vis i kon­kur­ren­cen med kyllingenuggets kom­mer æb­ler­ne ind på en - me­get sik­ker - sid­ste­plads. Nu skal ele­ver­ne med gra­tis frugt igen­nem godt to må­ne­der gø­res af­hæn­gi­ge.foto: micha­el byg­bal­le

I kan­ti­nen har for­pag­ter Eva Jen­sen frugt i sor­ti­men­tet, men ek­sem­pel­vis i kon­kur­ren­cen med kyllingenuggets kom­mer æb­ler­ne ind på en - me­get sik­ker - sid­ste­plads. Nu skal ele­ver­ne med gra­tis frugt igen­nem godt to må­ne­der gø­res af­hæn­gi­ge.foto: micha­el byg­bal­le

HADSUND:Afhængighed er almindeligvis en grim ting, men Hadsund Skole har ikke desto mindre en skummel plan om at gøre eleverne afhængige - af frugt. Det har man nu godt to måneder og 54.000 kroner til at gøre, og skoleleder Allan Krone satser stærkt på at øge elevernes indtag af sunde ting. - Kantinen har frugt, men jeg må indrømme, at det nok ikke er den store sællert. Nu har vi søgt og været så heldige at få støtte til det her forsøg, og forhåbentlig kan vi dermed vænne eleverne til at spise mere frugt, fortæller Allan Krone. Fra mandag 3. september indføres der et dagligt frugtkvarter, hvor eleverne tilbydes et styk frugt om dagen. Frugterne leveres af Spentrup Brugs, der viste sig at være den billigste af tre tilbudsgivere.