Frugtkvarter en succes

De fleste skoler fortsætter med frugt efter forsøgsperioden

Frugtkvarter-ordningen har været en endnu større succes end håbet. 29 nordjyske skoler har været med, bl.a. Ferslev Skole i Aalborg (billedet).foto: torben hansen
Skolevæsen 8. december 2007 05:00

NORDJYLLAND: De fleste skoler, der har været med i frugtkvarter-ordningen, fortsætter med en frugtordning efter perioden med gratis frugt. Eleverne er glade for den daglige frugtpause, som samtidig har sat fokus på sundhed, trivsel og læring på skolerne. 29 skoler i region Nordjylland har i to måneder haft et dagligt frugtkvarter, hvor eleverne har fået serveret et stykke frugt betalt af Fødevareministeriet. Målet var at få en permanent ordning, hvor forældrene betaler for frugten, og det er i høj grad lykkedes, viser en foreløbig evaluering fra partnerskabet ¿6 om dagen¿. 17 af skolerne (59 procent) har meldt tilbage, at de fortsætter med en frugtordning for en stor del af eleverne. Andre seks skoler (21 procent) fortæller, at de arbejder på at få skruet en ordning sammen. Det ligger lidt over landsgennemsnittet, men langt over forventningerne, som var 50 procent af skolerne. - Jeg er glad for, at skolerne og forældrene i den grad har grebet bolden. Mit mål er, at alle skoler får en frugtordning, for vi ved, at frugten er med til at øge børnenes sundhed og trivsel, siger fødevareminister Eva Kjer Hansen. Frugtkvarter har ikke alene bidraget til, at mange elever nu får et stykke frugt i skoletiden. Projektet har samtidig været katalysator for, at sammenhængen mellem mad og læring er blevet sat på dagsordenen ude på skolerne. - Der er også tilbagemeldinger fra skoler om, at frugtkvarter har ændret kulturen, så de ældste elever synes, det er cool med frugt. Der er ellers en aldersgruppe, som kun spiser lidt frugt og grønt. Og meldinger om, at lærerne ikke nødvendigvis ser frugtkvarter som en tidsrøver, men som en ressource i forhold til at snakke om sundhed og ernæring, og at frugten er en positiv ting for klassen at samles om, siger projektleder Susanne Tøttenborg fra ¿6 om dagen¿. Til marts kommer den endelige evaluering af Projekt Frugtkvarter, og fødevareministeren vil de kommende uger arbejde for, at ordningen kan fortsætte i 2008.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...