Lokalpolitik

Frustration over manglende tilskud

Hirtshals Turistforening er skuffet over at Hjørring Kommune ikke satser mere på turisme

HIRTSHALS:Turistbureauet i Hirtshals mangler penge til uændret drift. Med et underskud på 435.231 kroner i 2007 og et budgetteret underskud på 276.000 kroner i 2008 er Hirtshals Turistforening gået til kommunen for at få en forhøjelse af det kommunale tilskud. - Vi ønsker ikke at gå på kompromis med kvaliteten af den information og rådgivning, som personalet yder turisterne. Vi forventer derfor også i 2008 at opretholde den nuværende bemanding og åbningstid, men vi er klar over, at det alene kan gennemføres med kommunal velvilje, sagde formanden Niels Chr. Jacobsen på foreningens generalforsamling. Målet er at få budget 2008 bragt i balance. Turistforeningen har i de senere år fået et årligt kommunalt tilskud i omegnen af 450.000 kroner, og en del af forklaringen på det store underskud er i år, at Hjørring Kommune modsat tidligere Hirtshals Kommune udbetaler tilskuddet i kvartalsvise rater, så et kvartal svarende til 113.000 kroner mangler i årets regnskab. - Ud over vores turistchef har bureauet to ansatte til at varetage turistinformationen. Tilskuddet svarer til halvanden fastansat turistmedarbejder, og det rækker langtfra til at klare driften på informationssiden. Ved kommunesammenlægningen forlød det, at kommunen virkede ønskede at satse på turistområder. Det er derfor meget skuffende, at de skønne ord ikke er blevet fulgt op af handling og penge, således at turistområdet kan få den betjening, som vort skønne område berettiger til, udtalte formanden. Mange ekspeditioner Han understregede at Hirtshals modtager rigtig mange turister, som rejser videre i kommunen. En betydelig del af de over 40.000 årlige ekspeditioner er med turister, som kommer fra søsiden. - Vi er sikkert det turistbureau med det største antal ekspeditioner, som ikke har noget med feriehuse at gøre, forklarede Niels Chr. Jacobsen. Der var ikke nogen byrådsmedlemmer til stede ved generalforsamlingen. Heller ikke fra Udvalget for Landdistrikt, Erhverv og Turisme.