Frustration over pres på skolestart

Skal Mathias, der fylder seks år i november, starte i børnehaveklasse det år, hvor han fylder seks, eller skal han vente til året efter?

Hjørring Kommune sætter fokus på vurderingen af, om et barn er klar til at komme i skole.Illustration

Hjørring Kommune sætter fokus på vurderingen af, om et barn er klar til at komme i skole.Illustration

Rigtig mange forældre har stået og kommer til at stå i det dilemma, og mange børnehavepædagoger har gennem årene vejledt forældre, der var i tvivl. Det har pædagogerne gjort med udgangspunkt i faglighed og erfaring, men i år har forvaltningen i Hjørring Kommune taget et skridt, der får pædagoger til at tale om "mistillid til forældre og pædagogers dømmekraft". Forvaltningen har gjort institutionslederne opmærksom på, at antallet af børn, der udsætter skolestarten, ligger højt. Antallet svarer til, at der er 1,5 ekstra børnehave er i gang. "Det er mange penge, som kunne bruges bedre på andre ting", har forvaltningen pointeret. Hjørring Kommune ligger ellers under landsgennemsnittet. I Hjørring Kommune ventede 9,8 procent af børnene, der var gamle nok til at komme i skole i indeværende skoleår, et år med at komme i skole - til sammenligning lå landsgennemsnittet i skoleåret 2007/08 på ca. 24 pct. Tallet er en smule usikkert pga. nye beregningsmetoder, men et sikkert tal fra 2006/07 lå på ca. 19 pct. For ca. en uge siden bragte NORDJYSKE et åbent brev fra pædagoger og medhjælpere i daginstitutionen Eventyrhuset i Hjørring. Brevet er sendt til byrådets medlemmer, og i brevet beskriver personalet blandt andet, hvordan det oplever dilemmaet med børn, der venter et år med at starte i skole. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidendes Hjørring-sektion lørdag