Frustration over tavshed

SKOLESTRUKTUR:De fleste borgere i Hobro er rystede og vrede, når snakken i disse dage kommer på den truende lukning af Hobro Nordre Skole. Vi, som er forældre til børn på skolen, slås for skolen ved demonstrationer og avisindlæg, og oplever en voksende frustration over tavsheden og lukketheden fra et flertal af Mariagerfjord Kommunes politikere. Mogens Jespersen fra Hadsund opfører sig skråsikkert på grundlag af en opfattelse af spareforslag, som han og andre i økonomiudvalget kom frem til i begyndelsen af 2010, og som tilsyneladende er meget præget af, hvad man har gjort i Hadsund, nemlig at bygge en skole uden for byen, og at bruge den forladte skole til andre formål. Om den virkelighed, man oplever i Hadsund er til Hadsunds borgeres bedste, skal jeg ikke påtage mig at kloge i, men jeg håber da, at man var mere interesseret i at høre borgernes mening, da man besluttede det nye skolebyggeri i Hadsund, end man er nu, da det er 11. time før lukningen af Nordre Skole i Hobro kan blive en realitet. Vi borgere i Hobro, og især i Hobro Nord, er helt paffe over, at vore argumenter for at bevare Nordre Skole simpelthen preller af på byrødderne som vand på en gås. Jeg hørte i øresneglen, at man i den socialdemokratiske gruppe har vedtaget fodslag i denne sag, og stemmer for lukning af Nordre Skole - og at medlemmer af gruppen, som eventuelt kunne finde på at gå imod gruppens beslutninger, er politisk "døde"! Er det rigtigt? Hvis det er rigtigt, er det så en anstændig måde at drive politik på? Ethvert fjols kan vel forstå, at hvis det er almindelig partipolitisk taktik, så udelukker det reelt kommunikation med borgerne, hvis man først som gruppe har vedtaget et standpunkt. Kan et standpunkt ikke vise sig at være forkert på et senere tidspunkt, end da man tog standpunktet? Hvis borgerstemningen og al sund fornuft tilsiger én, at forholdene i Hobro er anderledes end i Hadsund - skal man så bare køre ud ad en udstukket bane som politiker, fordi man ikke tør sige de andre politikere i gruppen imod? Ønsker I politikere at blive opfattet som folkevalgte repræsentanter eller som fjender af folket, - eller man kunne også spørge: Ønsker I at føre anstændig politik? Hvad skal vi borgere i Hobro gøre? De fleste af jer politikere fra Hobro besvarer ikke vores henvendelser til jer, og I, som går ind for lukningen af Nordre Skole, lader en førerhund fra Hadsund gøre det beskidte arbejde. Det taler ikke til jeres fordel, og det er for billigt sluppet.