Frederikshavn

Frustration på hospitalsgangene

Overlæge føler sig presset af politikernes beslutninger og prioriteringer

Overlæge på billeddiagnostisk afdeling, Carsten Conrad, er ikke uenig i de politiske ambitioner for hans arbejdsområde - men han er træt af, at der ikke følger øgede bevillinger efter ambitionerne. Foto: Bent Bach

Overlæge på billeddiagnostisk afdeling, Carsten Conrad, er ikke uenig i de politiske ambitioner for hans arbejdsområde - men han er træt af, at der ikke følger øgede bevillinger efter ambitionerne. Foto: Bent Bach

HJØRRING:- I årevis har vi fået at vide, at vi skal fylde al ledig kapacitet med patienter, og i årevis er vi blevet mere og mere effektive - til et punkt, hvor vi ikke har mere bufferkapacitet. Og så får vi pludselig at vide, at vi skal tilbyde alle kvinder mellem 50-69 år en mammografi - og at kræft skal behandles som en akut sygdom, hvor behandlingen skal være iværksat senest efter 48 timer. Jamen, hvor skal vi putte patienterne hen? Overlæge Carsten Conrad på Sygehus Vendsyssel i Hjørring undrer sig noget over de beslutninger, der med mellemrum tages i det politiske liv. Ikke fordi han nødvendigvis finder beslutningerne urimelige, men fordi de ikke altid udløser ekstra ressourcer til sundhedsvæsenet. - Mennesker følger jo ikke statistikkerne og folk, der får konstateret kræft, fordeler sig ikke pænt over hele året. De optræder i bunker, og vi kan have flere måneder, hvor vi ikke oplever kræftpatienter - hvor dem fra kirurgisk afdeling kommer og spørger, om samarbejdet mellem afdelingerne er ophørt. Og til andre tider har vi svært ved at finde plads til patienterne, siger Carsten Conrad, som begrundelse for, at det offentlige sundhedsvæsen ikke altid kan opfylde de politiske ambitioner. - Vi skal være omstillingsparate, og det er helt i orden. Men der skal altså også være en rimelighed i de politiske krav, vi udsættes for, siger han. Indtil videre har medarbejderne på billeddiagnostisk afdeling indgået en aftale om, at overarbejde udbetales i kontanter - hvilket ellers ikke er normalt på Sygehus Vendsyssel.