Slagterier

Frustrationen breder sig på Tican

Dyrlægemangel giver slagteriet store problemer med stigende produktion

Tilsynsteknikerne på svineslagterierne over hele landet genoptog mandag morgen arbejdet.  Arkivfoto: Klaus Madsen

Tilsynsteknikerne på svineslagterierne over hele landet genoptog mandag morgen arbejdet. Arkivfoto: Klaus Madsen

Et efterslæb i slagtningerne helt tilbage fra snestormen i februar har bragt slagteriet Tican i en vanskelig situation, da mangelfuldt veterinært beredskab i Fødevarestyrelsen har gjort det umuligt at indhente efterslæbet. Tican har drejet på forskellige håndtag for at komme efterslæbet til livs. Medarbejderne har indgået en historisk aftale om, at de arbejder 42,5 timer om ugen, ligesom der det meste af året har været slagtet om lørdagen. Ligeledes har Tican for første gang nogensinde besluttet at etablere et aftenhold med start 27. august. Men bestræbelserne er ikke lykkedes. Dels fordi svinebønderne i Thy producerer flere grise end forventet, men primært fordi Fødevarestyrelsen ikke har kunnet leve op til sin forpligtelse om at stille det lovpligtige beredskab til rådighed. Det betyder, at aftenholdet efterhånden hænger i en meget tynd tråd. - Vi har truffet alle de aftaler, vi skal med medarbejdere og vognmænd, men Fødevarestyrelsen kan stadig ikke garantere, at de kan stille det nødvendige antal dyrlæger til rådighed, siger direktør Ove Thejls, der erkender, at det lige nu går op ad bakke for Tican. Tican har presset på politisk og ved forhandlinger med Fødevarestyrelsen. Så sent som tirsdag førte Ticans ledelse daglange forhandlinger med ledelsen for Fødevarestyrelsen, og en arbejdsgruppe undersøgte forskellige løsningsmodeller. Styrelsen havde lovet et svar senest onsdag, men ved redaktionens slutning var det endnu ikke kommet.