Frustrationer mellem bogreolerne

Ansatte på de kommunale biblioteker frygter filialer lever på lånt tid - Børge Tjelle Hansen (K) tror på rationaliseringer

Lokalpolitik 14. september 2002 08:00

DRONNINGLUND: Under det seneste byrådsmøde sad en bekymret mand på tilhørerpladserne og lyttede med. Det var overbibliotekar Helge Bendtsen, der var særligt interesseret, da politikerne førstebehandlede budgettet for 2003. Det er nemlig ikke let at være ansat på bibliotekerne i Dronninglund Kommune for tiden. Det er ikke let fordi, at politikerne endnu engang truer med sparekniven i forbindelse med budget 2003. Det sker ved at undersøge, hvor mange penge der kan spares ved at nedlægge filialer eller sammenlægge skole- og fokebiblioteker. Det har ført til frustrationer hos de ansatte, der har skrevet et åbent brev til byrådet. I brevet peger de ansatte på, at så sent som i 1998 blev budgettet for kommunens biblioteker reduceret med 11,7 procent. - Der blev skåret ind til benet, og det betød færre åbningstimer, færre ansatte og énmandsbetjente filialer. På trods af dette er vores filialer travle og levende steder. Her kommer mange mennesker, og udlånstallet stiger år for år. Borgerne har klart og tydeligt vist, at de ikke kan og vil undvære deres lokale bibliotek, lyder det fra de ansatte, der også peger på, at bibliotekerne giver internetadgang til de borgere, der ikke selv har adgang til nettet. Frustrerende De ansatte undrer sig over, at politikerne endnu engang vil kigge på bibliotekerne i et år, hvor det ikke ser så skidt ud endda med økonomien. - Som ansat i Dronninglund Kommunes Biblioteksvæsen er det frustrerende endnu engang at opleve truslen om nedskæringer. Vi kender kun alt for godt denne situation. Og vi stiller os selv spørgsmålet, handler dette om at spare penge? Eller er det første skridt på vejen til at forlade den decentrale struktur, som har kendetegnet kommunen siden 1970? Først de små lokalbiblioteker, dernæst daginstitutioner, skoler og plejehjem? Politikerne vil som nævnt også se beregninger på, hvad der kan spares ved at sammenlægge skole- og folkebiblioteker. Og her mener de biblioteksansatte, at der ikke er en krone at hente i besparelse, fordi en skolebibliotekars løn ikke er mindre end en folkebibliotekars. Desuden peger de ansatte på, at der er flere problemer forbundet med en sammenlægning. Materialekøbet overlapper kun i ringe grad hinanden, rent praktisk bliver det svært at få plads til bøgerne på et bibliotek, og endelig bruger skole- og folkebiblioteker to forskellige edb-systemer, hvilket vil betyde en nyinvestering i edb. De ansatte understreger da også, at de steder, hvor man har forsøgt sig med kombibiblioteker, ikke har sparet penge ved sammenlægningen. I dag har folkebibliotekerne og skolebibliotekerne allerede et samarbejde om børns læsefærdigheder. Hvem har ret? Børge Tjelle Hansen (K) lagde på det seneste byrådsmøde ikke skjul på, at han mener, at man skal se på området. Den holdning fastholder han i dag over for NORDJYSKE. Han mener, at IT-tidsalderen gør, at kommunen ikke kan fastholde den nuværende biblioteksstruktur, fordi flere og flere især unge mennesker finder deres informationer på internettet. - Jeg tror, at der kan rationaliseres noget der, siger Børge Tjelle Hansen. Selv har han læst, at udlånet generelt er faldet kraftigt. De ansatte på bibliotkerne siger dog, at udlånet på kommunens biblioteker stiger. - Det kan godt være, at de siger det, men det er ikke det, jeg har læst, siger han.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...