Lokalpolitik

Frustrationerne vokser i inderkreds

- Vores valg bliver truffet på følelser, ikke på fakta, siger Folmer Hansen (V)

SÆBY:Arbejdsgruppen, der støber kuglerne til en beslutning om Sæbys rolle i kommunalreformen, er efterhånden kommet under tung beskydning. Hvorfor er det kun fire mennesker, der bestemme noget så vigtigt som hvem, Sæby Kommune skal indgå fornuftsægteskab med, medmindre man hellere vil være single? Hvor er åbenheden og den offentlige debat blevet af? Sådan lyder nogle af spørgsmålene. Men også i den lille magtfulde gruppe vokser frustrationerne. De er primært rettet mod regeringen, der endnu ikke har kunnet fortælle, hvilke opgaver kommunerne kommer til at varetage. - Vi er reelt ikke blive klogere på de nye storkommuners arbejdsopgaver siden januar. Vi vil gerne have en bred og åben debat, som nogle efterlyser, men vi har ikke et ordentligt grundlag at debattere på, siger borgmester Folmer Hansen (V). Tiden rinder ud Det er ham, der har nedsat arbejdsgruppen, der også tæller gruppeformændene Hans Jørgen Kaptain (V), Birgit Hansen (S) og Tommy Thomsen (T). Folmer Hansen fortæller, at byrådet stiler mod at træffe en beslutning om Sæby Kommunes fremtid på mødet 16. november. Tiden er med andre ord ved at rinde ud. - Alt tyder desværre på, at valget i denne uhyre vigtige sag bliver truffet på følelser og ikke på fakta. Det har jeg det skidt med, for det er ikke sådan jeg plejer at gøre, siger Folmer Hansen. Han stiler fortsat efter, at Sæby Kommune skal klare sig selv. - Der er mange, der taler for, at stort er godt. Så fabrikerer man nogle argumenter for, at vi skal være større. Men reelt ved ingen i kommunerne, hvad der er bedst. For vi ved ikke, hvilke opgaver, vi skal løfte i fremtiden, siger borgmesteren. De konservatives kamp De konservative har været ude med en heftig kritik af, at partiet ikke er inviteret med i arbejdsgruppen. Skytset rettes blandt andre mod Birgit Hansen (S), der har plæderet for, at alle skal have lov at komme til orde. - Jeg har også stukket til Folmer Hansen, men det er ham, der har nedsat arbejdsgruppen og bestemt, hvem der skal med. - Jeg fik den besked, at hvis der blev for meget polemik, så ville økonomiudvalget blive arbejdsgruppen. I så fald ville der ikke være plads til mig, og jeg vil gerne sidde med ved bordet, siger Birgit Hansen og tilføjer: - I øvrigt er det ikke min opgave at kæmpe de konservatives sag. Jeg skal forfægte socialdemokratiske synspunktet, og så må de konsevative kæmpe deres egen kamp, siger Birgit Hansen. Hun mener i øvrigt ikke, at arbejdsgruppen er lukket. Der var været offentligt møde i fritidscentret, ligesom der er skrevet læserbreve og holdt møder i forskellige sammenhænge. - Jeg synes, der er åbenhed. Det er muligt, at den offentlige debat ikke rigtig er kommet i gang. Men hvordan afhjælper man det?, spørger Birgit Hansen. Altid attaktiv I lighed med Folmer Hansen mener hun, at grundlaget for en debat generelt er for dårligt. - Derfor har jeg det egentlig godt med, at vi lurepasser lidt, mens andre kommuner træffer bindende beslutninger. Vi skal sætte os ordentligt ind i tingene, før vi beslutter os. Og jeg er sikker på, at Sæby Kommune altid vil være attraktiv for andre, selvom vi venter.