Frustrationernes aften på Vendelbohus

Pædagoger kom med stærkt kritiske spørgsmål til lokalpolitikerne

Lokalpolitik 14. september 2002 08:00

HJØRRING: Kunne frustrationer betegnes som nullermænd, var der så at sige møgbeskidt på Vendelbohus torsdag aften. Her havde i størrelsesordenen 250 pædagoger og pædagogmedhjælpere sat lokalpolitikerne stævne, og det kom i høj grad til at handle om dårlig trivsel, dårligt psykisk arbejdsmiljø og stress i hverdagen for de ansatte i institutionerne. En hverdag der næsten samstemmende blandt pædagogerne blev betegnet som langt hårdere og langt mere travl end for blot nogle få år siden. Medlemmerne i de to fagforbund Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) og Pædagogisk Medhjælper Forbund (PMF) havde inviteret borgmester Bent Brown (S), formand for børne- og undervisningsudvalget Else Købstrup (V) samt næstformand i samme udvalg Hanne Jensen (S) til såkaldt "personalemøde". Og her var der afsat halvanden time til at forbundsmedlemmerne kunne stille spørgsmål, hvorefter medlemmerne igen holdt møde uden politikere og presse. Kendetegnende for aftenen var, at der mere eller mindre samstemmende tegnede sig et billede af hårde arbejdsdage for de ansatte i børnehaver og fritidsordninger. Mange af spørgsmålene gik bl.a. på, at budgetter og egentligt forbrug ikke følges ordentligt ad. På den måde, at den enkelte institution aflønnes efter det faktiske antal børn, og her svinger børnetallet meget. Som én af de fremmødte spurgte: - For otte år siden var der 33 børn i vores fritidsordning. Først på året i år var der 62 børn. Men der er stadig nøjagtig det samme antal personale som for otte år siden, kan det være rigtigt? Økonomien Mange af medlemmerne nærede også frygt for, om politikerne ville være med i det videre dialogforløb, hvor bl.a. de ansattes psykiske arbejdsmiljø skal gåes efter i sømmene, eller om det var en embedsmandsopgave. Hertil svarede Bent Brown, at politikernes rolle aldrig var udspillet, og politikerne gerne sidder med for bordenden igen ved de yderligere analyser. Men det handlede især om økonomien, hvor pædagoger og medhjælpere føler, de enkelte institutioners budgetter er alt for stramme. Rejser en medarbejder f.eks., fordi der bliver færre børn i børnehaven, så nedsætter Hjørring Kommune naturligvis lønsummen. Men der er bare ikke taget højde for, at denne medarbejder måske har alt fra tre til seks måneders opsigelse og krav på aftrædelsesgodtgørelse. Hertil kommer igen de mange penge, der bruges til vikarudgifter, der også tærer hårdt på budgetterne, da der i øjeblikket er et stort antal sygedage årligt blandt de ansatte. Temadag Såvel Brown som Købstrup var dog enige om, at det er vigtigt med en kommende temadag for institutionernes ledere, tillidsfolk og sikkerhedsrepræsentanter. Her skal man afklare det videre forløb om at forbedre arbejdsmiljøet, men spørgsmålet om souschefernes deltagelse blev et "varmt" emne: - Vi må da holde temadagen en lørdag eller søndag, for ellers er der ikke nogen til at passe børnene, lød en melding fra en pædagog. - Det korte af det lange er, at sikkerhedsarbejdet skal strammes op. Men det er først til næste år, vi har penge til det. Men så vil vi også sikre både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på alle arbejdspladser, sagde Bent Brown. Og her påpegede Hanne Jensen, at det faktisk kostede dyrt for Hjørring Kommune at have et dårligt psykisk arbejdsmiljø blandt pædagogerne, men her skal den kommende temadag være startskuddet til en ændring. Og så var der endelig et spørgsmål om, hvor langt normeringstallene egentlig måtte skride, da der jo måtte være et tal for, hvad serviceniveauet egentlig skal være i Hjørring? - Det er det, vi fra politisk side må kalde et godt spørgsmål, smilede Bent Brown tilbage.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...