Lokalpolitik

Frustreret over den lange ventetid

Mælkeproducent Jan Nielsen fra Overlade ved Løgstør er en af de hundredvis af landmænd over hele landet, der har mærket strukturreformen på pengepungen.

Jan Niel­sen var tæt på at smi­de hånd­klæ­det i rin­gen, da han efter næs­ten tre års an­søg­ning om at måt­te byg­ge nye stal­de blev bedt om at be­gyn­de helt for­fra i april 2007.
foto: Bent Bach

Jan Niel­sen var tæt på at smi­de hånd­klæ­det i rin­gen, da han efter næs­ten tre års an­søg­ning om at måt­te byg­ge nye stal­de blev bedt om at be­gyn­de helt for­fra i april 2007. foto: Bent Bach

- Det har haft store økonomiske konsekvenser. Vi har måttet sælge en masse dyr, som vi ellers ville kunne tjene penge på mælken fra, siger en ærgerlig Jan Nielsen. I 2004 sendte han en såkaldt miljøansøgning til Nordjylland Amt med ønske om at udvide sin stald og bygge en velfærdsstald til kælkende dyr. Hvis der ingen klager kom mod udvidelsen, lovede amtet, at godkendelsen ville være klar sidst i 2006. - For at undgå naboklager kørte jeg rundt til samtlige naboer og forklarede, hvad vi gerne ville, og det var der ingen indvendinger imod, siger Jan Nielsen, der gjorde, hvad han kunne for at hjælpe godkendelsen igennem. Høringsfristen var 20 december 2006, men amtet lukkede computeren ned allerede 15 december. Der blev ikke blev holdt flere møder i amtsrådet, hvor ansøgningen skulle have sit endelige stempel. Helt forfra igen Amtet blev sløjfet ved årsskiftet som en del af strukturreformen, og kommunerne overtog ansvaret for godkendelsen af miljøansøgninger fra landbruget. - I april modtog jeg et brev fra Vesthimmerlands Kommune, hvor de skriver, at hele processen skal startes op forfra. - Der vil jeg nok sige, at jeg var meget tæt på at smide håndklædet i ringen, fordi der hele var så frustrerende. Der havde vi næsten kørt i tre år, og der var ikke sket noget som helst. Så det var meget frustrerende, at skulle begynde forfra med konsulenthjælp og hele dynen, siger Jan Nielsen. Urutineret system Jan Nielsen var kun få dage fra at få sin godkendelse, inden amtet blev nedlagt for næsen af ham. Men rundt om i landet sidder frustrerede landmænd, der på samme måde har skulle begynde helt forfra på at ansøge om at udvide eller ændre deres bedrifter. De mange sager, der pludselig samler sig på kommunernes miljøkontorer har presset hele det urutinerede, kommunale system til det yderste. Samtidig skulle kommunerne forholde sig til en ny husdyrlov, der danner grundlag for sagsbehandlingen i både nye og gamle sager. Magter ikke opgaven Flere landmænd i Himmerland, som NORDJYSKE Medier har været i kontakt med kalder det et enormt tilbageskridt, at kommunerne nu skal løse en opgave, som de slet ikke magter. De ønsker ikke at stå frem med deres udsagn, fordi deres ansøgning stadig behandles. Jan Nielsen fik sin godkendelse fra Vesthimmerlands Kommune i november 2007, og både staldudvidelse og velfærdsstald er allerede rejst på gården. Jan Nielsen heldig Trods frustrationerne er Jan Nielsen heldig, at han bor i Vesthimmerlands Kommune, hvor en intens dialog med de lokale landmænd har forhindret de kaotiske forhold, der hersker mange andre steder i landet. - Dialogen har været altafgørende og håndteringen af ansøgningen professionel, siger Jan Nielsen.