EMNER

Frustreret?

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) har (20.12.) valgt at fokusere på mit arbejde i Folketinget. Baggrunden for denne store interesse overrasker mig i denne juletid, hvor Laustsen burde slappe af fra sit sædvanlige pressearbejde.

Det forekommer mig uklart, hvorfor Laustsen har valgt at kaste sin interesse på mit folketingsarbejde. Det kan selvfølgelig skyldes, at Laustsens egen politiske tilværelse overordnet set er ret indholdsløs, og han derfor ikke har andet at give sig til end at beskylde sine politiske modstandere for, at de er i gang med at skrive deres egne nekrologer. Det er ikke tilfældet hos mig! Laustsen anfører bl.a., at jeg skulle være ramt af det forhold, at mit parti gerne vil være i regering. Det kan jeg da godt bekræfte rigtigheden af. Jeg vil godt se den folketingspolitiker, som ikke vil opfatte det positivt, at hans eller hendes parti er en del af regeringen. Som politiker ønsker man at skabe resultater og se ens politiske visioner ført ud i livet. At være politiker er også et spørgsmål om at kunne gå på kompromis, samtidigt med at man ikke giver køb på sine egne holdninger. Laustsens udtalelser bærer præg af en politiker, som er dybt frustreret over, at hans parti nu for ottende år i træk befinder sig i opposition. I den situation må det være uendelig let at sidde på sidelinien og råbe ”vagt i gevær”, for Laustsen behøver på intet tidspunkt at kunne demonstrere, at han har evnerne til at indgå et politisk kompromis eller aftale. Indlægget bærer også præg af en politiker, som er frustreret over at have siddet i folketinget i mange år, uden nogen reel politisk indflydelse, men hvis politiske indflydelse mere består i at beskæftige sig med udvalgte enkeltsager. Laustsen har ret i, at jeg er en travl politiker med mange gøremål, hvilket i sig selv er selvmodsigende, når han først påstår, at jeg er ved at skrive en nekrolog over mit folketingsarbejde. Derfor vil jeg normalt ikke bruge tid på at besvare et læserindlæg, hvis indhold forekommer mig at være på et rimeligt lavt niveau. Jeg vil alligevel foreslå Laustsen at stille sit læserindlæg til rådighed for klasselærerne i folkeskolens yngste klasser, hvor det vil kunne indgå i en anskuelighedsundervisning i, hvordan en frustreret folketingspolitiker forsøger at gøre sig gældende for at skabe sig opmærksomhed. Fortsat god jul til Laustsen fra en god kollega.