Lokalpolitik

Frygt bekræftet: Færre job i Fosdalen PLANTESKOLE: Produktionen halveres - minister vil ikke udvide med salg til private

BROVST:Smilet, der bredte sig hos skovarbejdere, organisationsfolk og politikere, da miljøminister Connie Hedegaard (K) ved juletid meddelte, at hun ville give den lukningstruede Fosdal Planteskole en chance på to år til at vise sin konkurrencedygtighed, er nu stivnet: Ministeren bekræftede i går bange anelser om, at produktionen på den statsejede planteskole vil blive halveret. Det samme gælder dermed medarbejerstaben, der er på 15-20 mand. Connie Hedegaard afviser også ønsket om at udvide produktionen på planteskolen, så der kan sælges til andre end Skov- og Naturstyrelsen. Selv om der er valgkamp, har Connie Hedegaard taget sig tid til at beskæftige sig med Fosdal Planteskoles fremtid. Hendes meddelelse er et svar på spørgsmål fra folketingsmedlem Ole Stavad (S), der har spurgt ministeren, om det er rigtigt, at Skov- og Naturstyrelsen påtænker at halvere produktionen. Og om ministeren vil overveje en omstrukturering af planteskolen, så den kan producere og sælge til andre end statsskovene, f.eks. andre offentlige myndigheder og private. I Connie Hedegaards svar hedder det, at Skov- og Naturstyrelsens behov for planter er vurderet til ca. 500.000 i år mod en million planter sidste år. Det skyldes statsskovenes overgang til naturnær skovdrift, hvor nyplantning i høj grad sker gennem naturligt frøfald. Om udvidelse af Fosdal Planteskoles salg til andre end statsskovene skriver Connie Hedegaard, at hun gerne havde set planteskolen videreført i privat regi. - Da der ikke viste sig forretningsmæssigt grundlag for videreførelse af planteskolen, valgte jeg at give planteskolen endnu en chance, skriver Connie Hedegaard i sit svar. Udgangspunktet er at videreføre en del af produktionen af planter til statsskovene, som det også har været hidtil. Når jeg har fremført, at Fosdal Planteskole skal være konkurrencedygtig, så ligger der heri, at planteskolen som minimum skal sikre planteleverancer til statsskovene til samme pris, som ved levering fra private planteskoler. På den baggrund vil jeg ikke overveje at opbygge en produktion på Fosdal Planteskole, som rækker ud over en del af produktionen af planter til statsskovene, fastslår Connie Hedegaard. - En halvering af produktionen var ikke det, vi havde regnet med, da Connie Hedegaard meddelte, at hun ville give planteskolen en chance på to år, siger Ole Stavad. Men vi må fortsætte kampen. Nu har vi fået et par år til at finde en løsning. Kommunalpolitikerne i Brovst er også indstillet på at fortsætte kampen for at bevare planteskolen på det hidtidige niveau. Byrådet diskuterede sagen på sit møde i går, og der var enighed om, at bestræbelserne for at få etableret en partnerskabsaftale mellem Skov- og Naturstyrelsen og et privat selskab om den fremtidige drift, eller at få etableret et privat selskab til at overtage driften af planteskolen, skal fortsættes.