Frygt for at bus- rute nedlægges

HOBRO:Århus Amt rumler med planer om at nedlægge busrute 234 mellem Hobro og Mariager, og det vil blandt andet ramme Hobro Friskole. Fem af 65 friskoleelever benytter bussen, når de skal til og fra skole. Formand for friskolens bestyrelse, Anders Riis, Mariager, skriver i et brev til amtets udvalg for miljø og trafik, at ruten er uundværlig for skolen, fordi eleverne fra Mariager ikke har nogen alternative muligheder for kollektiv transport. Friskolens bestyrelse påpeger, at udvalget for miljø og trafik risikerer at forringe servicen for buspassagerne, uden at opnå den ønskede besparelse. Det begrundes med, at de 295.000 kroner årligt, som amtet regner med at spare på at nedlægge rute 234, ifølge friskolen vil forsvinde i øgede udgifter til dubleringskørsel på rute 235. - Hvis man nedlægger rute 234, bliver gymnasieelever fra Mariager, der går på Hobro Gymnasium, nødt til at flytte til et gymnasium i Randers. Så vil der opstå problemer på Randersafgangen, rute 235, og man vil blive nødt til at sætte en ekstra bus ind, forudser Riis, der med spænding afventer udfaldet af amtspolitikernes møde i dag.