Frygt for at miste synlig ledelse af plejehjem

Formand og næstformand i socialudvalget kritiserer forslaget til ny organisering af ældreområdet

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Næstformand for socialudvalget Preben Jensen (K) og formand Hans Poulsen (S) kæmper for, at plejehjemmene i Hobro (her Solgaven) fortsat har deres egen leder med ansvar for budget og personale. FOTO: GRETE DAHL

MARIAGERFJORD:Plejehjemmene i Hobro Kommune risikerer at miste deres synlige og udadvendte ledelse, når de fire fjordkommuner smelter sammen til en. Det frygter formand og næstformand i Hobro Kommunes socialudvalg, Hans Poulsen (S) og Preben Jensen (K). De garvede Hobro-politikere slår alarm på baggrund af den slutrapport, som en arbejdsgruppe under sammenlægningsudvalget for Mariagerfjord Kommune har lavet. I slutrapporten lægges der op til en ny måde at organisere ældreområdet på. - Byrådet i Hobro har i de seneste to perioder været garant for, at der er en synlig ledelse på hvert af vores plejehjem, så beboere og pårørende har et direkte link til ledelsen. Der har med andre ord været en kaptajn på broen. - Vi frygter, at den model vil lide skibbrud, hvis forslaget fra arbejdsgruppen føres ud i livet, siger de to socialudvalgspolitikere, der har henvendt sig til NORDJYSKE, fordi de ønsker at skabe debat om forslaget, inden det skal behandles i sammenlægningsudvalget. Hans Poulsen og Preben Jensen har fået en orientering af fagchef på ældreområdet i Mariagerfjord Kommune Carsten Kaalbye. De har også haft et møde med borgmester H.C. Maarup (S). Deres klare indtryk er, at det er slutrapportens model 1, som der arbejdes med at realisere. Modellen ligner meget den, man har i Hadsund Kommune. “Så bliver jeg sur!” Preben Jensen frygter konsekvenserne for de pårørende: - Hvis jeg som pårørende kommer og vil snakke med lederen af plejehjemmet, og jeg så får at vide, at ”nej, desværre, det er aktivitetslederen eller den ledende sygeplejerske, du skal snakke med”, så bliver jeg sur, hvis jeg ikke er det i forvejen. - Vi vil have plejehjemsledere, der har det fulde overblik og ansvar, fastslår Preben Jensen. Som de to politikere har forstået arbejdsgruppens forslag skal ansvaret for økonomi og personale overgå til distriktsledelsen. De to kritiske socialudvalgsmedlemmer fra Hobro tror ikke på, at teamlederne kan udøve en god ledelse på plejehjemmene, hvis de fratages dette ansvar. - Det vi har haft succes med i Hobro Kommune er at øge decentraliseringen på ældreområdet. Det har skabt øget engagement og øget medarbejdertilfredshed. - Den ånd og den kultur, vi har på vores plejehjem i Hobro Kommune, er skabt i et tæt samarbejde mellem leder og personale. - Ledelsen skal ikke hentes ind i form af en ledende sygeplejerske, der først kan komme i morgen eller i overmorgen, mener Hans Poulsen. Socialudvalgsformanden håber ikke, at den situation nogensinde kommer til at opstå i Mariagerfjord Kommune, at beboerne på plejehjemmene behandles dårligt. Han tænker på forholdene på Plejehjemmet Fælledgården, som DR1 havde en kritisk udsendelse om tidligere på året. - Men hvis det skete, og en leder så kan se at en medarbejder ikke taler pænt til en af vores ældre, vil en teamleder så have kompetence til at træde i karakter? spørger Hans Poulsen. Stille og roligt Socialudvalget i Hobro har de seneste år arbejdet ihærdigt med at opbygge nye leve- bomiljøer på Plejehjemmet Solgaven og på Hobro Alderdomshjem. De sidste boliger skal efter planen stå færdig til indflytning i december i år. - Vi er i gang med at omlægge vores plejehjem til leve bo-miljøtankerne, og den opgave skulle gerne foregå stille og roligt. - Hvis der skal indføres en helt ny måde at lede ældreområdet på, kan der blive skabt usikkerhed blandt de ældre, frygter Preben Jensen. Hverken han eller Hans Poulsen lod sig opstille til det nye byråd, og de slipper derfor de politiske tøjler årsskiftet - men først da. - Vi føler et ansvar over for den kultur, vi har haft på ældreområdet i Hobro Kommune i flere år. Det er værd at bemærke, at vi har en tilfreds befolkning i Hobro, og at vi ikke har nogen klager over ældreservicen, fremhæver de.