Skolevæsen

Frygt for at skoledistrikter skrider

Barn har fået dispensation ved skoleindskrivning

Da der var indskrivning til de kommende børnehaveklasser, var der 95, der ønskede at komme på en anden skole end distriktsskolen. Fire ansøgninger er ikke imødekommet. Et af disse fire forældrepar tog mod til sig og klagede - og fik ret. Politikerne har vedtaget ganske bestemte regler for, om sådanne ønsker kan opfyldes. Et flertal i børne- og ungdomsudvalget har vedtaget at give dispensation i det ene tilfælde. De tre venstrefolk stemte imod. - Vi synes, at det er noget rod, at vi begynder at dispensere fra de principper, som vi selv har vedtaget, siger Mogens Brag (V), der er næstformand i børne- og ungdomsudvalget. - Når forældre søger en anden skole end distriktsskolen, har vi besluttet at stoppe indskrivningen ved 23 for at give plads til eventuelle tilflyttere uden, at det udløser en ekstra klasse, fortæller Mogens Brag. Frederikshavn Kommune har vedtaget en klassekvotient på maksimalt 26. På udvalgsmødet bemærkede Anders Broholm (V), at problemet slet ikke ville eksistere, hvis Frederikshavn kommune accepterede en klassekvotient på 28. Venstre synes, at man nu kommer ud på en glidebane. - Med kun fire afslag i år er problemet måske ikke så stort. men sidste år måtte man give 18 afslag. Vi frygter for, hvordan det ser ud i de kommende år, når vi skal lukke andre skoler, bemærker Mogens Brag. - Forældrene er ikke orienteret om, at de kunne klage, så hvad med de tre andre forældre, som ikke har klaget over kommunens afgørelse, spørger Mogens Brag. På vegne af socialdemokraterne siger Birthe Marie Pilgaard, at dispensationen er givet efter en konkret vurdering. - Vi har taget hensyn til afstanden, og at familien har større søskende på den ønskede skole. - Vi vurderer hver enkelt tilfælde, og det er ikke sikkert, at vi siger ja til dispensation i andre sager, siger Birthe Marie Pilgaard. Sagen har været på udvalgets lukkede møde. Derfor er det ikke muligt at forklare mere konkret, for eksempel om hvor familien bor og hvilke skoler, det handler om.