Frygt for forurenet vand

Kommunen vil etablere kulfiltre for 5 - 6 mio.kr. - amtet siger nej

HJØRRING:Hvis Hjørring Kommune får sin vilje, bliver der snarest muligt etableret tre kulfiltre, som skal rense det drikkevand, der hentes i et af kommunens fire vandindvindingsområder - nemlig Bagterp. Her er drikkevandet så forurenet af pesticidetypen 2,6 dichlorbenzamid (BAM) og chlorerede opløsningsmidler, at forsyningschef Jon Lemming frygter, at grænseværdierne vil blive overskredet indenfor en overskuelig fremtid. De øvrige indvindingsområder er Bredkær, Spangerhede og Skallerup, hvor der i øjeblikket ikke er problemer med vandet. Det er amtet, som skal godkende det kommunale ønske om at få renset vandet, og her er holdningen i øjeblikket ganske klar - nemlig et nej. Sådan indstiller amtets forvaltning på området i hvert fald, at teknik og miljø afgør sagen på et møde i udvalget i dag. Lave værdier Kommunens ønske om at etablere kulfiltre, som kan rense vandet fuldstændig for pesticider og opløsningsmidler, skyldes ikke, at grænseværdierne er tæt på at blive overskredet. De seneste analyser af vandet viser, at BAM-koncentrationen er 16 ng./l (1 ng.= 1 nanogram = 0,000000001 g., red.), og da den tilladte grænse er på 100 ng./l, er der foreløbig ingen problemer. Målingen er foretaget i blandingsvand fra de helt rene boringer og de mindst forurenede boringer, og den tilladte grænse kan overskrides op til 1.000 ng., altså 10 gange grænseværdien, i op til et år, før Embedslægen og Miljøstyrelsen skal gribe ind. At Hjørring Kommune så alligevel ønsker at gribe ind nu, skyldes en frygt for, at grænseværdierne vil stige i de kommende år i takt med at stadig flere boringer må udgå grundet forurening, samt et ønske om at kunne levere helt rent vand til forbrugerne. De ønskede kulfiltre vil nemlig kunne rense vandet fuldstændig for pesticider og chlorerede opløsningsmidler. - Problemet er, at amtet og Miljøstyrelsen som udgangspunkt vil have, at drikkevand skal komme fra rene boringer, og at det kun er i nødstilfælde, man griber til f.eks. kulfiltre, siger Jon Lemming, som mener, at behovet for at rense drikkevandet med kulfiltre vil blive et landsdækkende problem i løbet af nogle år. Han henviser til, at Odense Kommune har tilsvarende, voksende problemer med drikkevandet, og at man her har fået tilladelse til at etablere en rensning med kulfiltre - men først når grænseværdierne overskrides, hvilket de ikke er i øjeblikket. 50 øre pr. kbm. Hvis Hjørring Kommune på et tidspunkt får tilladelsen til at etablere de ønskede kulfiltre, vil anlægsudgifterne på fem til seks mio. kr. skulle betales af forbrugerne, ligesom den daglige rensning også vil fordyre vandet. - Den samlede ekstraudgift vil ligge på knap 50 øre pr. kubicmeter vand - altså omkring 70 kroner om året for en gennemsnitsfamilie, siger Jon Lemming. Hvis Hjørring Kommune får det nej til kulfiltre, som forvaltningen i amtet indstiller teknik og miljø at beslutte i dag, skal de to parter udarbejde en handlingsplan for det videre arbejde. - Vi skal til at undersøge et område ved Guldager, men det er landbrugsjord, og jeg tror, at risikoen, for at vi finder pesticider også der, er lige så stor som i Bagterp-området, siger Jon Lemming.

Forsiden