Frygt for forurening forsinker byggeri

amtet kræver materielgårdens gamle grund undersøgt, før byggeri kan gå i gang

SÆBY:Nordjyllands Amt har sat en foreløbig stopper for planerne om at opføre 40 almennyttige boliger på materielgårdens gamle grund på Søndermarksvej. Den store grund skal gennemtjekkes, fordi amtet frygter, at den kan være forurenet. Amtet meddelte 7. oktober, at materielgårdens grund er blevet registreret som muligt forureningsområde, men at amtet ikke vil foretage sig noget, medmindre kommunen har planer om bruge grunden til boliger, institutioner eller rekreative område. Og det er altså netop, hvad kommunen har. - Men vi kan ikke komme videre, før amtets registrering er ændret. Det kræver en tilbundsgående undersøgelse af området. Jeg håber bestemt ikke, at man finder noget. Men skulle grunden være forurenet, så håber jeg omvendt, at man trods alt finder forureningen, selvom en oprensning kan blive meget bekostelig, lyder den lidt kryptiske kommentar fra viceborgmester Erling Thomsen (S), der i borgmester Folmer Hansens ferie er kommunens øverstbefalende. Pendler-boliger Amtets registrering er en alvorlig streg i regningen for Boligforeningen af 1942, der står bag byggeprojektet. Det planlagte byggeri skal ses i sammenhæng med den store bebyggelse på det gamle stadion, og det har i boligforeningen længe været et ønske at få gjort bebyggelsen færdig. Problematisk er det også, at boligforeningens eksperiment med særlige pendlerboliger netop skulle prøves i bebyggelsen på materielgården gamle grund. Det er en kendsgerning, at mange mennesker fra andre kommuner hver dag kører til Sæby for at arbejde. En del af dem ønsker at bo almennyttigt i byen, men da boligforeningens venteliste forlængt har slået bunden ud af arkivskabene, kan dette ønske ikke opfyldes. Medmindre man lader dem komme forrest i køen. Boligforeningen havde fået byrådets tilladelse til at fravige de almindelige udlejningsregler ved at gøre 30 af de 40 boliger i nybyggeriet til "pendler-boliger". Gennemtræk I boligforeningen brænder man for at få eksperimentet sat i gang, og da det ikke kan lade sig gøre i nybyggeriet, som ingen nu ved hvornår kommer, så kan det lade sig gøre i eksisterende byggeri. Boligforeningen har derfor bedt kommunen om lov til at reservere 10 boliger i bebyggelsen på Farvervej og en enkelt bolig i bebyggelsen på Solsbækvej/Rosenvænget til pendlere. Boligerne vil blive tilbudt pendlere, efterhånden som de bliver ledige. Medvirkende årsag til ønsket er at gøre Farvervej-bebyggelsen til et mere stabilt område. Der er stort "gennemtræk". Således har 13 af de 48 boliger været lejet ud i mindre end et år. Boligforeningen understreger, at pendlere formentlig vil være stabile lejere, der bliver boende længe. Samtidig mener man, at boligerne vil være attraktive for pendlerne, idet de er rummelige og ligger tæt på byens store arbejdspladser. Økonomiudvalget har allerede set på sagen, og Erling Thomsen siger, at udvalgets medlemmer ser positivt på forslaget. Dog blev sagen i første omgang udsat. Udvalget vil invitere boligforeningens ledelse til en uddybende snak om sagen.