Brønderslev

Frygt for fremtiden i Brønderslev

I Brønderslev skaber de omlægninger, som kommunens Børne- og Skoleudvalg lægger op til, problemer.

Tre institutioner skal efter forvaltningens plan lægges sammen til en institution med omkring 150 børn. Oprindeligt skulle kun to børnehaver lægges sammen, hvilket var accepteret. Men den nye udvikling bekymrer. - Vi synes, at det er en skidt udvikling med så mange børn, siger formand for forældrebestyrelsen i Børnehaven i Midgård, Søren Frost, der frygter, at det er penge, det handler om, frem for børnenes trivsel. Årsagen er, at den nye store institution vil betyde, at der bliver færre hænder til de mange børn. Samtidig er skræktanken, at sammenlægningen vil betyde, at én leder må køre mellem institutionerne. - Det vil vi simpelthen ikke acceptere, siger Søren Frost, der frygter, at både stærke og svage børn vil lide under sammenlægningen, hvis den bliver en realitet.