Frygt for fugle-influenza gavner færøsk fiskeopdræt

TORSHAVN:Færøernes hidtil meget hårdt ramte fiskeopdrætserhverv har nu for alvor fået fodfæste igen. De færøske havbrug, som de forgangne år blev tvunget i knæ på grund af dårlige priser på det internationale marked kombineret med en meget smitsom virussygdom blandt de opdrættede fisk, mærker, at priserne er steget markant. Priserne på fisk - herunder opdrættede laks - er eksploderet. Fra tidligere at koste ikke mere end godt 15 kr. pr. kg koster opdrættede fisk nu omkring 40 kr. pr. kg, hvilket muligvis kan skyldes frygten for fugleinfluenza. Salget af fjerkræ er faldet, mens efterspørgslen efter fisk til gengæld er steget. på Færøerne har det betydet, at de kriseramte færøske havbrug, der før ellers havde vokset sig til at udgøre Færøernes næststørste eksporterhverv, nu igen er kommet så meget ovenpå, at det direkte kan ses som en vækst i det færøske bruttonationalprodukt. Den meget smitsomme virussygdom med benævnelsen ILA var sammen med de dårlige priser medvirkende til, at havbrugene var ved at gå fallit. De færøske pengeinstitutter med finansielle interesser i opdrætserhvervet ydede dog fornøden hjælp, og kombineret med, at fiskesygdommen nu er kommet under kontrol, har det medfødt en gennemgribende genoprejsning af erhvervet. De færøske havbrug er i dag bl.a reduceret fra at udgøre omkring 66 i slutningen af 1980’erne til seks store havbrug. Disse har dog langt flere fjorde at opdrætte fisk i./ritzau/