Lokalpolitik

Frygt for øget støj når nærbanen kommer

Støjen fra jernbanen er forværret de seneste år, mener borgere i Svenstrup - de frygter endnu flere støjgener, når byen får sit nye perronanlæg

SVENSTRUP:Borgerne i Svenstrup glæder sig til, at Aalborg Nærbane står klar i slutningen af 2003. Men samtidig er mange af de nærmeste naboer vest for jernbanen bekymrede over støjgenerne. De mener, at der er sket en markant stigning i støjniveauet fra jernbanen siden de store elmetræer på grund af elmesyge blev fældet for tre år siden. Og de forudser, at støjniveauet bliver endnu værre, når tog skal accelerere og bremse ned i forbindelse med den kommende nærbane. - Der er sket en markant stigning i støjniveauet, mener Peter Kristensen, der er formand for Ejerforeningen Bøgemarken. Foreningen har medlemmer på Ellevej, Plantagevej, Gl. Viborgvej og Stubmøllevej. - Støjen er blevet væsentligt forværret. Det er ikke rimeligt, siger Viggo Johansen, der er repræsentant for beboere på Cypresvej. De mener, at løsningen ligger lige for: lav en støjdæmpende vold. Sammen med Svenstrup Samråd sendte de to talsmænd i september 1999 et brev til kommunen. Her opfordrede de til, at kommunen i fællesskab med DSB og Banestyrelsen fandt en måde at reducere støjgenerne. Det kom der imidlertid ikke noget ud af, men nu håber Peter Kristensen og Viggo Johansen, at kommunen i forbindelse med etableringen af den nye station vil være opmærksom på problemet. Samtidig håber de, at stationsbyggeriet vil medføre, at det forfaldne område mellem Hobrovej og skinnerne - fra Dall Møllevej til byens sydlige udkant - vil blive "friseret". - Vi opfordrer til, at man tænker det hele igennem som en helhed. Både støjproblemer, trafikregulering og områdets udseende, siger Peter Kristensen. Lokalplan på vej Viggo Johansen og Peter Kristensen efterlyser idet hele taget mere information om, hvad kommunen har tænkt sig med den nye station og området. Den information er nu på vej. Projektleder Henning Mosdal fra teknisk forvaltning oplyser, at lokalplanen for området kommer til offentlig høring i starten af november. Lokalplanen er blevet til i et samarbejde mellem Banestyrelsen, DSB og kommunen. Henning Mosdal kan afsløre, at det nye perronanlæg med venterum og tilhørende parkeringspladser vil strække sig fra Dall Møllevej og ned mod den tidligere stationsbygning, der nu er dyreklinik. - Perronanlægget vil være 210 meter langt på begge sider af jernbanen, siger Henning Mosdal, og fortæller, at lokalplanen indeholder et udtrykkeligt ønske om at bibringe et æstetisk islæt til området nord for den tidligere stationsbygning. Det betyder blandt andet, at det gamle, faldefærdige pakhus vil blive renoveret. - Det er bevaringsværdigt ifølge arkitekten, fortæller Henning Mosdal. Næppe støjskærme Med hensyn til støjgenerne har projektleder Henning Mosdal svært ved at tro, at de er blevet forværret, efter at de store elmetræer blev fældet for tre år siden. - Det er den almindelige mening blandt teknikere, at træer ikke tager støj, siger Henning Mosdal. En amtslig vurdering af miljøet - en såkaldt VVM-vurdering - skal være med til at klarlægge, hvordan fremtidens støjgener bliver, når nærbanen kommer. Men foreløbige beregninger hos Banestyrelsen tyder dog ikke på, at borgerne i Svenstrup vil komme til at kigge langt efter støjskærme langs jernbanen. I hvert fald hvis man skal tro Klaus Larsen fra Banestyrelsen. Her har man et vist antal millioner kroner i en støjpulje, som bruges til støjdæmpende foranstaltninger rundt om i landet. - Hele Aalborg Nærbane er omfattet af støjpuljen, men der er ikke så mange boliger belastet på den korte strækning i Svenstrup, vurderer Klaus Larsen. Det kan dog komme på tale, at enkelte huse kan få tilskud til facadeisolering, oplyser Klaus Larsen. Dette kan dog kun ske, hvis støjen ligger over grænseværdien på 65 decibel.