Frygt for posten ude på landet

NORDJYLLAND:Folk på landet risikerer dårligere postbetjening i fremtiden, frygter SFs medlem af Europa-Parlamentet, Margrete Auken. Parlamentet har vedtaget en total liberalisering af markedet for posttjenester fra 2011. - Jeg er ikke mod liberaliseringen som sådan, men direktivet rummer ikke ordentlig sikkerhed for betjeningen af de tyndest befolkede områder til overkommelige takster. Uden en indbygget solidaritet i ordningen, risikerer man, at landområderne og øerne, hvor betjeningen i sagens natur er dyrest, bliver ladt i stikken, siger hun. Kommissionen havde ønsket postdirektivet i kraft allerede fra 2009, men et kompromis, tidligere vedtaget i parlamentets transportudvalg, udskyder ikrafttræden til 2011. Postfunktionærernes fagforbund, HK Danmark Post og Kommunikation, deler bekymringen. - For os er den universelle service helt central, altså garantien for, at alle borgere skal have mulighed for at få indsamlet og omdelt breve mindst én gang om dagen fem dage om ugen. Den garanti og finansieringen af den skal være beskrevet i direktivet og ikke bare være en hensigtserklæring, siger formanden, Isa Rogild. I Danmark har Post Danmark stadig eneret på omdelingen af breve op til 50 gram, mens postvæsenerne i bl.a. Finland, Sverige og England har gennemført fuld liberalisering allerede. - I Finland har man stillet krav om, at entreprenører, der byder ind på opgaven, indbetaler til en fond, som skal sikre solidariteten mellem tyndt og tæt befolkede områder. Og det har stort set afholdt alle andre end det finske postvæsen på at byde ind, påpeger Isa Rogild. Venstres gruppeformand i Europa-Parlamentet, Karen Riis-Jørgensen, hilser derimod de private markedskræfter på postområdet velkommen. - Med liberaliseringen kan især forbrugerne og de små og mellemstore virksomheder se frem til både lavere priser og bedre service, siger hun. - Sverige er det bedste eksempel på, hvor gavnlig en liberalisering kan være. For mange år siden liberaliserede man det svenske marked, og selvom Sverige er tyndtbefolket er tilfredsheden hos de svenske postkunder større nu end før liberaliseringen, påpeger hun. Margrete Auken mener ikke, at erfaringerne er så entydigt gode, tværtimod. - Konkurrence på postmarkedet kan på mange måder være en fordel for forbrugerne med lavere priser og flere og mere specifikke ydelser. Men erfaringer fra bl.a. England og Sverige viser at en totalliberalisering uden en ordentlig lovgivning fører til forringelser for borgerne og fyringer af postpersonalet. Siden liberaliseringen af postmarkedet begyndte, er der for hver 10 tabte arbejdspladser kun etableret en eller to nye, påpeger hun. 512 stemte for, 156 imod og 18 undlod ved Parlamentets 1. behandling af forslaget onsdag. Herefter skal EUs transportministerråd behandle Kommissionens udspil.