Redningsvæsen

Frygt for reduktion i brandberedskab

ALS:Det er Hadsund byråd, der i sidste ende beslutter om brandberedskabet i den østlige del af kommunen skal reduceres i det kommende år. Det er en slangevogn, der er på vippen ifølge den ny dimensioneringsbekendtgørelse, der er forhandlet på plads mellem Kommunernes Landsforening og Falck. - Vælger kommunen at følge bekendtgørelsen fuldt ud, kan det betyde, at hjælpen fra hovedstationen i Hadsund kun bliver et reduceret slukningstog. Dermed risikerer vi, at Hadsund-stationen vil komme os til hjælp uden slukningstender og uden tankvogn, men kun med en automobilsprøjte bemandet med fire mand og ca. 2600 liter vand. Det vil måske være nok i tre fjerdedele af indsatserne, men hvad med den sidste fjerdedel, spurgte den daglige leder af brandstationen i Als, Niels Anker Møller, da der nytårsaftensdag var parole på stationen i overværelse af blandt andre borgmester Karl Christensen. Borgmesteren havde verbale roser til stationens personale og lovede at se nærmere på forhandlingsresultatet omkring dimensioneringsplanen, som han ikke havde haft mulighed for at nærlæse. Det er et spørgsmål om penge, sagde han. Niels Anker Møller så også frem mod 2004, hvor den risikovurderede dimensionering skal i brug. - Jeg tror og håber ikke, det vil få konsekvenser for stationen i Als, som jo klar og tydeligt har vist sit værd. Stationen står stærkt markeret og respekteret, og ikke mindst betyder vi og vores station tryghed for befolkningen i den østligste del af Hadsund Kommune, sagde han. Det var i øvrigt femte gang, der blev holdt nytårsparole på stationen i Als. Fra starten var der 15 nyansatte og helt uerfarne brandmænd. Seks er stoppet, men nye er kommet til, så der i dag er 12 brandmænd tilknyttet stationen i Als, og deraf har de ni været med siden starten. Der har i det forløbne år været 15 alarmeringer, der fordeler sig med tre skorstensbrande, tre naturbrande, ild i et fyrrum, ild i en elinstallation, ild i spabad og en husbrand. Desuden har der været tre fejludkald. - Husbranden 9. januar står klart i vores erindring som den alvorligste. Her indebrændte desværre en person, sagde Niels Anker Møller i sin beretning.