Lokalpolitik

Frygt for regningen i storkommune

KOMMUNALREFORM: "Kom nu til alteret, Sæby og lad regnestokken blive derhjemme". Sådan lyder byrådsmedlem i Frederikshavn, Cai Møllers, noget arrogante udtalelser til NORDJYSKEs søndags udgave. Han er træt af al snak om noget så ubetydelig som økonomi, og at Sæby borgere godt kan begynde at glæde sig til at komme op på Frederikshavns service- og skatteniveau, hvis de gifter sig med nordmodellen. Som valgt byrådsmedlem i Frederikshavn, kan jeg sandelig godt forstå, at du forfægter dine borgeres ønsker, men så håber jeg også, at du har respekt for, at vi er nogle, der varetager Sæby Kommunes borgeres fremtidige interesser - og de behøver nødvendigvis ikke at være sammenfaldene med jeres. Det kan godt være at Indenrigsministeriet tal er et år gamle. Men sammenholdt med tidligere års tal viser det tydeligt, i hvilken retning tingene peger: minus 60 mio.kr. for en Nordløsning og plus 15 mio. kr. for en Sydløsning pr. år. Det mere end indikerer, hvordan forudsætningerne for en ny storkommune rent faktisk er i dag. Hvis du får ret i, at vi oveni skal gå efter højeste fællesnævner på alle områder, bliver tallene endnu dårligere. Så selv om der er flere politikere i Frederikshavn, der er træt af at høre om økonomi -og det kun forvirrer - kan jeg godt betro jer, at det ikke kun er i Sæby, vi tænker økonomisk. Uden sammenligninger i øvrigt er det Farum Kommunes pt. dårlige økonomi, der er skyld i, at de ingen bejlere har. Jeg vil tro, at økonomi også har betydning for en ung familie, hvis de skal til at betale kr. 388,- mere pr. måned pr. barn (2004-tal) for at få det passet i dagplejen, hvis det skal på Frederikshavn- niveau og samtidig betale mere i skat. I Sæby er vi blevet kritiseret for, at vi ikke prioriterer skolerne og undervisningen højt nok. Tallene viser da også, at vi ligger en smule efter Frederikshavn og meget efter Skagen og Dronninglund. Men der er bestemt vilje i byrådet til i et hurtigere tempo at blive bedre end bl.a. Frederikshavn også på dette område. Jeg vil give dig fuldstændig ret i, at regningen skal betales af alle skatteborgere i en ny storkommune.Det er præcis det, jeg frygter - specielt når vi ved, at det mest sandsynlige er, at over halvdelen at det nye byråd i en storkommune mod nord vil bestå af personer med bopæl i Frederikshavn.