Frygt for "skattesmæk"

Kommunen vil ikke straffes for at have godt skattevæsen

HALS:- Hvis det her holder, skal vi til at spare andre steder. Og spørgsmålet er så, om det skal være på hjemmeplejen, børnepasningen eller hvad? Sådan siger borgmester Bent Sørensen (S), efter at Hals Kommune nu har meldt sig ind i forhandlingerne mellem KL og regeringen om den forestående overflytning af skattevæsenets opgaver fra kommunalt til statsligt regi. Det er en overflytning, der sker i det nye år som led i regeringens bestræbelser på - via en strukturreform - at skabe en mere hensigtsmæssig fordeling af opgaverne i det offentlige system. Når en sådan overflytning af opgaver skal gennemføres, skal der også følge penge med fra den ene offentlige instans til den anden, og det er her, at der nu fra Hals Kommunes side råbes vagt i gevær i et forsøg på at bakke op om KL i de problematiske forhandlinger med regeringen. I Hals Kommune er der således blevet regnet på det kompensationsudspil, der er kommet fra regeringen, og resultaterne af disse beregninger har ikke imponeret Bent Sørensen. - De viser, at vi skal aflevere flere penge, end vi bruger på opgaven i øjeblikket, siger han. For Hals Kommune er konsekvensen med det nuværende udspil fra regeringen således, at der i kommunen må afskediges mellem otte og ti personer for at få økonomien til at hænge sammen efter kompensationen. - Det her er et eksempel på, hvordan staten ad omveje prøver at overføre besparelser til kommunerne, og jeg frygter nu, at det også vil ske på andre områder, siger Bent Sørensen og fortsætter: - Hele det økonomiske grundlag for struktturreformen er i fare for at blive meget skæv, og det er det her et tydeligt eksempel på. Bent Sørensen peger i samme åndedrag på, at regeringens udspil er baseret på en gennemsnitsberegning for alle landets kommuner - og at Hals Kommune derfor står til at blive indirekte straffet for igennem årene at have haft et velfungerende skattevæsen. Dette skattevæsen er i øvrigt - ifølge KL's egen såkaldte "benchmarking" - at betragte som landets mest effektive. Bent Sørensen og kommunaldirektør Erik Schmidt har nu i en skrivelse til KL opfordret til, at der - for at undgå den nævnte økonomiske skævvridning - etableres en ny udligningsordning kommunerne imellem, så konsekvenserne af den omtalte opgave-overflytning implementeres i en overgangsperiode på tre år - medmindre man selvfølgelig fra statens side er indstillet på lave præcise kompensationsordninger for hver enkelt kommune.