Frygt for stor prikkerunde

Forsvarskommandoen lægger heller ikke skjul på, at terrorangrebet mod USA 11. september 2001 fortsat kaster skygger så lange som World Trade Center ind over dansk forsvarspolitik. Og når de danske politikere efter nytår sætter sig til forhandlingsbordet for at opfinde det, der i overskriftsform kaldes "et nyt forsvar til en ny virkelighed", så sker det med udgangspunkt i en global dagsorden, der dikteres af international terrorisme. - Det er ikke mindst begivenhederne 11. september 2001 og de efterfølgende krige, der har været ledetråde for forsvarets visioner. Derfor har Danmark brug for enheder, der i endnu højere grad end det er tilfældet i øjeblikket kan sendes ud til skarpe missioner, skriver Forsvarskommandoen i sit oplæg. Sikkert er det, at antallet af specialoperationsstyrker - frømænd og jægere - vil blive øget. Og det er overvejende sandsynligt, at værnepligten skæres ned fra ni måneder til bare tre måneder, hvor de værnepligtige får en grunduddannelse, der først og fremmest sigter på at opbygge et beredskab i tilfælde af et terrorangreb mod Danmark. Det vil sige en uddannelse i førstehjælp, brandbekæmpelse og indsats mod masseødelæggelsesvåben. Forsvarskommandoen har beregnet, at der skal spares omkring 1,5 milliarder kroner på budgettet for at få råd til flere internationale missioner og større investeringer i materiel. Det har skabt frygt i alle grene af forsvaret - og forskellige landsdele, ikke mindst i Nordjylland - for en kommende prikkerunde, der kan tælles i tusinder - alene i selve Forsvarskommandoen skal personalet skæres ned fra 400 til 250. - Det er oplagt, at færre værnepligtige med en kortere tjenestetid vil medføre, at der vil være overflødig kasernekapacitet, skriver Forsvarskommandoen. En højtstående kilde i hæren udtrykker den øjeblikkelige stemning på denne måde: - Alle snakker om de forestående besparelser. Mange ser sig allerede om efter en ny arbejdsplads i det civile erhvervsliv. Og jeg kender personligt mange, der er ved at være slidt ned efter de mange udsendelser i internationale operationer. Vi har brug for en pause.