Frygt for trafikkaos på Brogade

Boligforening, skolebestyrelse og kørelærer blandt de syv, der gør indsigelse

Et supermarked på Brogade i Hobro vil medføre mere trafik, og det er ikke hensigtsmæssigt, lyder det fra flere kritikere af Hobro Kommunes lokalplan. FOTO: MICHAEL KOCH

Et supermarked på Brogade i Hobro vil medføre mere trafik, og det er ikke hensigtsmæssigt, lyder det fra flere kritikere af Hobro Kommunes lokalplan. FOTO: MICHAEL KOCH

HOBRO:Frygten for, at der opstår trafikalt kaos på Hobros hovedfærdselsåre er et gennemgående træk i de mange indsigelser, der er kommet mod Hobro Kommunes lokalplanforsalg for folkevognsgrunden på Brogade. Trafikmængden på Brogade skal ikke øges med et nyt supermarkedsbyggeri - det er et synspunkt, der udtrykkes af Hobro Boligforening, skolebestyrelsen ved Søndre Skole og Bedre Bymiljø. I alt er der kommet syv indsigelser mod lokalplanforslaget, deriblandt en Trygve Ellingsen, H.I. Bies Plads, der som tidligere omtalt i NORDJYSKE har samlet over 100 underskrifter mod lokalplanforslaget. Planen er lavet for at bane vejen for byggeri af et Aldi-supermarked samt 60-70 boliger, der skal placeres på grunden ud mod Brogade. Overhalingsbanen i sydgående retning skal reduceres på et forløb over 150 meter, og der skal etableres cykelstier. Hobro Boligforening ved formand Mads Gammelmark mener, det vil være ”meget uheldigt” at placere et supermarked med ind- og udkørsel til den i forvejen stærkt trafikerede Brogade. - Selv om der etableres trafikregulering i form af svingbaner vil det ikke kunne undgås, at der opstår farlige situationer og kø-dannelse i området, da den største trafikmængde til forretningen vil forekomme i myldretiden sidst på eftermiddagen, påpeger boligforeningens formand. Mads Gammelmark taler for, at grunden i stedet trafikbetjenes fra Skibsgade - det vil være mest hensigtsmæssigt, mener han. På den måde vil grunden blive mindre attraktiv for detailhandel, men interessant for boligbyggeri, fordi den ligger tæt ved bymidten, mener han. Øget trafik på skolevej Skolebestyrelsen ved Søndre Skole frygter, at flere trafikanter vil benytte vejen omkring Søndre Skole, hvis Brogade som foreslået gøres ensporet på en del af strækningen. For at undgå trafikpropper vil trafikanterne søge mod mindre veje, forudser forældrene ved Søndre Skole. - Dette vil forårsage øget trafik, når børnene skal i skole lidt i otte, og det vil specielt øge risikoen for uheld for de skoleelever, der kommer fra Stoldal, Ane Kathrines Vej, Farvervænget, kvarteret omkring kommunekontoret og andre veje ”på den anden side” af Sønder Allé og Vestergade, skriver skolebestyrelsen ved formand Melanie Simick. For god til supermarked Foreningen Bedre Bymiljø i Hobro er enig i, at Brogade bør ombygges - stort set som skitseret i lokalplanforslaget - i hvert fald med etablering af den ”meget nødvendige” cykelsti. Bedre Bymiljøer af den mening, at der slet ikke bør bygges supermarked på arealet. Dertil er det for godt. - Vi mener, at arealet er for godt beliggende i forhold til bycentrum og havn med fjordudsigt til, at man kan tillade sig at bruge arealet til supermarked med tilhørende mange parkeringspladser, skriver Bedre Bymiljø, som Kirsten Hjarnø Mathiassen er formand for. Aldi ligger godt på sin nuværende placering ved Banegaardsvej, også i forhold til udbygningen af Hostrupkrogen, mener Bedre Bymiljø. Foreningen har grundlæggende den holdning, at Hobros fremtidige supermarkeder bør lægges i byens udkant, ikke i et centralt byområde. Forudser flaskehals Ivan Hansen, Brogade 61, har været kørelærer i Hobro i 30 år, og han er af den opfattelse, at Brogade er meget trafikbelastet morgen og eftermiddag. - Og da Hobro er en by i vækst, med mange nye virksomheder på begge sider af byen, og flere i vente i fremtiden, synes jeg ikke, det er en god idé at lave en Brogade med flaskehals, skriver han i sin indsigelse mod lokalplanforslaget. Ivan Hansen er også bekymret for, at det påtænkte Aldi-supermarked bliver placeret helt til skel, så hans hus får en indelukket og baggårdsagtig karakter, og at den eksisterende fælles indkørsel med Autocentralen beskæres.