Overenskomster

Frygt holder lønnen nede

DANMARK:Det er noget så simpelt som frygten for udlandet, der holder løneksplosionen i ave. Alle lærebøger skriver ellers, at når der er højkonjunktur, stiger lønningerne i landet. Det så vi sidste gang i 80’erne, da lønningerne steg til et niveau, som det krævede en pinsepakke at få rådet bod på. Men selv om økonomien stortrives og arbejdsløsheden er lavere end i mange årtier, er lønstigningen i den private sektor nærmest latterlig lille. Ifølge Danmarks Statistik har stigningen i den årlige ændring i timelønnen ikke rykket sig en tøddel siden 2004, og ligger i dag på 2,9 pct., hvilket faktisk er en 0,1 pct. mindre stigning i forhold til samme kvartal sidste år. Så på trods af, at mange virksomheder mærker et øget lønpres, har frygten for den globale konkurrence indtil videre holdt de danske virksomheder fra at ansætte medarbejdere til højere lønninger. I stedet vælger mange større danske virksomheder helt at sige nej til nye ordrer. Lægger låg på Og forklaringen på, at lønnen ikke stiger, skal findes i noget så fundamentalt menneskeligt som frygt. - Eksportandelen er næsten fordoblet i forhold til opsvinget i 80’erne. Dengang steg lønningerne eksplosivt, men i dag tvinger konkurrencen udefra virksomhederne i Danmark til at være forsigtige. De kan ikke tillade sig at løfte omkostningerne, og det lægger låg på, hvad de vil gøre for at få fat i folk, forklarer Jørgen Bang Petersen, chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening. Truslen om arbejdskraft Lektor i økonomi Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet peger på, at det ikke kun er virksomhederne, der frygter den globale konkurrence. - Bare truslen om, at virksomheden kan flytte produktionen til udlandet, dæmper medarbejdernes lønkrav. I andre brancher forhindrer truslen om, at virksomhederne kan hente flere østeuropæere til landet, en lønstigning. Han peger på, at inflationen i landet er meget lav, hvilket indtil videre har ført til små prisstigninger i samfundet, og dermed mindre behov for lønstigninger. - Men jeg vil lige tilføje, at stigende lønninger normalt kommer lidt sent i en højkonjunktur, så jeg er stadig spændt på at se, hvordan lønningerne udvikler sig i den nærmeste fremtid. Finanssektoren er en branche, der i disse dage lider under et stærkt lønpres. Her har de små banker så travlt med at udvide, at bankerne må stjæle medarbejdere fra hinanden. - Vi har ikke været gode nok til at uddanne elever, og derfor står branchen nu og mangler folk. Derfor er der en del medarbejdere, der flytter rundt, og det presser lønnen op, forklarer adm. formand for Finansforbundet, Allan Bang.