EMNER

Frygt kan vi dele med andre

Til de tre julegudstjenester, jeg skal holde 24.12. skal vi naturligvis synge de gamle folkekære salmer. Men på Østervrå Ældrecenter, hvor der er gudstjeneste om formiddagen, skal vi synge en enkelt salme, som ikke er så folkelig.

Den er skrevet af præsten J. Chr. Hostrup i 1881. I salmens første vers står der: Julebudet til dem, der bygge her i mørket og dødens skygge, det er det lys, som, aldrig slukt, jager det stigende mulm på flugt, åbner udsigten fra det lave, trøster mindelig mellem grave. For mig ser det ud som om, at de fleste julesalmer ikke kommer med megen trøst til sørgende og lidende. De går i al fald ikke rigtig ind og føler med dem. Næsten alle julesalmer taler hovedsalig om freden, fryden og glæden. De giver derfor ikke et klart billede af, hvordan verden og tilværelsen ser ud for mange. Men det gør Hostrup med sin salme. Det år, han skrev den, havde han på grund af sygdom måttet holde op som præst. Men han havde også mange gange tidligere prøvet at leve "i mørket og dødens skygge". Han havde nemlig måtte begrave sin første kone samt tre børn fra sit andet ægteskab. På sin egen krop havde han derfor selv oplevet, hvordan sorgen og savnet blev forstærket i juletiden. Men han kendte også til det at blive trøstet, når han besøgte de julepyntede grave. Mange rammes ligesom hyrderne på marken af en stor og væmmelig frygt. Det er ikke altid engle og det himmelske lys, som får os til at blive bange. Nogen gange er det verdensbegivenhederne. Ifølge pressen, så er prinsesse Benedikte efter den 11. september blevet så bange, at hun ikke mere tør flyve. Jo, angsten og frygten kommer til os gennem nyhedsmedierne, når de fortæller om terrorhandlinger, fugleinfluenza, jordskælv, flodbølger o.l. Men vi kan også komme til at skælve på grund af vor egen svaghed, eller måske på grund af, at de plages og traumer, der uforskyldt har ramt os. Hvad skyldes din angst? Hvilke ting er det, der skaber frygt i dit liv? Er du klar over, at Gud vil tage sig af din frygt, hvad den end skyldes? Du kan også dele den med andre. Det bliver den som regel mindre af. Ud over vort land er der præster, som gerne vil både tale med dig og bede for dig, hvis du ønsker det. I Luk. 2,10-11 hedder det: Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser. I Peters Jul er det kun søde og artige, som får julegaver af Julemanden. Men Guds julegave gives ikke kun til artige. Den er til alle, hvad enten de er onde eller gode. Gud har på grund af kærlighed til os sendt sin Søn til verden. Men ifølge en nytestamentlig salme, som vi finder i Fil. 2,15-18, så gav Jesus også selv afkald på det at leve højt hævet over livets fortrædeligheder i Guds nærhed. I stedet tog han en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig. Vi kan derfor sige, at han helt frivilligt trådte ind i fortrædelighedernes verden. Det var virkelig noget af en ydmygelse for Guds Søn, at blive født i en stald og at dø på et kors. Men fordi han gjorde det, så er han nu verdens frelser, som kan komme dem til hjælp, som sørger, savner, frygter og græder. Der er meget, vi ikke forstår. Men der sker noget med os, når vi kommer til Gud med vor sorg, vort savn, vor frygt, vore tårer og med vore mange spørgsmål. I den før omtalte salme af Hostrup, skriver han i sidste vers: Julebudet til dem, der græde, det er vældet til evig glæde. Glæd dig da kun du menneskesjæl, stinger end ormen endnu din hæl. Favn kun trøstigt, hvad Gud har givet, løft dit hoved og tak for livet! Glædelig jul til alle!