EMNER

Frygt ubegrundet

EU-UDVIDELSE:Nyeuropæerne fra de nye EU lande bliver aldrig den byrde,som f. eks. dem fra den tredje verden, som er kommet til Danmark uden evne eller vilje til at deltage i det danske samfund. Denne gruppe koster årligt den danske stat milliarder. De fleste deltager ikke i en produktionsproces. Specielt store muslimske grupper deler ikke vores samfunds normer, er ikke modtagelige for uddannelse, mener ikke, at arbejde er tiltrækkende og har intet ønske om at blive danske statsborgeren. De vil opbygge et muslimsk samfund med muslimske love med undertrykkelse af vestlig demokrati og i strid med dansk grundlov. Mange af grupper er direkte hadefulde overfor Danmark og vores demokratier i særdeleshed. Disse mennesker kan vi ikke hjælpe her i landet. De må hjælpes i de lande, de kommer fra. Men nyeuropæeren, som fagforeningerne og venstrefløjen er bange for, tager ikke vores arbejdspladser. Undersøgelser fra disse landes ambassader har ingen ansøgere eller forespørgsler om at komme til Danmark. De udtaler, at med de høje skatter vi har, er de ikke interesseret i Danmark, men vælger andre medlemslande i EU, hvor skatterne ikke er så høje. Men vi mangler læger og andre akademikere, bygningsarbejdere og landarbejdere i stor stil, så disse medeuropære er yderst velkomne. De kommer ikke for at udnytte vores samfunds velfærd. Det er ikke nyeuropæerne, vi skal frygte, de er vores allierede, de har samme vestlige normer og demokratiske idealer som vi. Vi kan bruge deres arbejdskraft og nytænkning til et nyt og bedre danmark og EU.