Frygtelige trusler

KORANEN:(På spørgsmålet om) "ægteparrets egen reaktion, hvis en af deres døtre blev kæreste med en dansker, sagde moderen "hvis hun trodser mig, fortjener hun døden." Og på spørgsmålet, om familien ønskede at integrere sig i det danske samfund (svarede hun): "Det vil vi ikke. Det forbyder vores religion os. Vil du have, vi skal ende i Helvede bare for at overleve her?"" (citat fra Ekstra Blads-interview i Morten Uhrskov Jansens "Et delt folk", side 202-3 . (Nyudkommet)). Sådan ser troende muslimer deres situation. De er fuldt og fast overbeviste om, at de faktisk ender i helvede, hvis de glider ind i den danske kultur. Det indretter de deres liv efter. Derfor hverken vil eller kan de integreres. Meget få danske har et sådant forhold til deres religion – hvis de i det hele taget har nogen. Men prøv at læse de frygtelige trusler i Koranen! Der findes faktisk mennesker, der lige fra barnsben har lært, at Koranen er Allahs åbenbarede og uforanderlige ord. For dem er det den urokkelige sandhed, at de ikke må integrere sig med vantro, og hvis de gør det alligevel er straffen frygtelige pinsler i al evighed! Og eftersom man nu en gang er død i meget længere tid end man lever, er konklusionen klar: For en troende muslim er det uendelig tåbeligt at integrere sig i et vantro samfund som det danske. Men for en dansker må svaret på muslimens spørgsmål uundgåeligt være: "Du må vælge mellem at ende i Helvede eller forlade Danmark! Medmindre naturligvis du vil prøve på at gøre Danmark muslimsk. Og eftersom det er nok så rart at leve i Danmark som i det muslimske land, du kommer fra, bliver det jo nok det, du vælger. Godt hjulpet af den enorme flok nyttige, omend vantro, danske idioter". Det er, hvad SIAD advarer imod og bekæmper.