Lokalpolitik

Frygten for små samfund centralt emne

Bekymring for landsbyernes overlevelse gennemgående tema ved syv borgermøde om kommunalreform

SINDAL:Borgermøderne om strukturkommissionens forslag til kommunalreform har ikke været den store folkesag, der trak fulde forsamlingshuse. Kommunaldirektør Jens Peter Møller, der var med til samtlige syv borgermøder, har lavet et notat og optalt ialt 111 borgere, der deltog i de kommunalt arrangerede møde, og dertil skal lægges et sted mellem 50 og 55 deltagerne i det første borgermøde, som partierne i Sindal Kommune stod for. Det gennemgående træk ved alle borgermøder har været, at adskillige gav udtryk for bekymring overe de små bysamfunds muligheder for at overleve i en storkommune. Alle steder specielt skolen nævnt og flere andre steder blev idrætsforeninger fremhævet som en vigtig aktivitet til at sikre de små samfunds eksistens. Bekymringen kom klarest til udtryk ved Hørmested-mødet. Selv om deltagertallet ikke var været så stort, så siger borgmester Søren Risager (V) om møderne: - Jeg er glad for at vi har holdt dem. Det centrale emne har været, at man har været nervøs for centralisering og at det bliver svært for landsbyerne, hvis vi kommer ind i en storkommune. Det er en frygt, som vi selv har haft. Den senere tids bestræbelser med at starte forsøg med børnecentre i landsbyer og lægge penge ud gennem mål- og rammestyring skal medvirke til at de mindre samfund overlever, fordi ressourcerne udnyttes bedre. Et styrkelse af landsbyråd kan være en anden faktor til at værne de små samfund. Vest eller øst På et område var der et tydeligt skel mellem øst og vest i kommunen, hvor den vestlige del var Hjørring-vendt, tydeligtst ved borgermøde nummer to i Sindal, hvor der blev udtrykt tilfredshed med de sonderinger, der var gjort omkring kommunesammenlægninger. I Tolne og Mosbjerg gav man klarest udtryk for tilknytning til Frederikshavn, og det samme gjorde Stenhøj-borgere ved borgermødet i Lendum. - Det kommer ikke bag på os. Især i Mosbjerg var der en livlig debat. De vil østpå, tilføjer Søren Risager.